Het nieuwe 'Onze Vader' geïntroduceerd

Persbericht


Op zondag 27 november 2016, de 1e zondag van de adventstijd, is voor het eerst het nieuwe 'Onze Vader' in de RK kerken van de H.Nicolaasparochie gebeden. Dat was natuurlijk even wennen, maar vanzelfsprekend is een groot deel van het gebed hetzelfde gebleven. 

De katholieke kerken van Nederland en Vlaanderen hebben een nieuwe, gezamenlijke versie van het Onze Vader gemaakt. in het parochieblad NicolaasNu van december/januari staat nadere informatie over dit nieuwe gebed en pastor Thea Epskamp heeft twee informatieochtenden rond dit thema verzorgd.

Gebeden en (nog) niet gezongen

In de Advent zal het Onze Vader worden gebeden en niet gezongen, zodat iedereen zich bewust kan worden van de wijzigingen en de inhoud.

Het nieuwe 'Onze Vader'

 

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome,

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving,

maar verlos ons van het kwade.