Minder zaterdagvieringen H.Nicolaaskerk

persbericht

Het parochiebestuur van de H.Nicolaasparochie heeft in overleg met het Pastoraal team en na raadpleging van diverse parochianen, besloten om het aantal zaterdagvieringen in de H.Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat 24 terug te brengen naar 1x per maand. Gelet op het geringe aantal kerkgangers op de zaterdagavond en de kosten, die gepaard gaan met het opwarmen van een groot kerkgebouw, is het niet meer haalbaar om iedere zaterdag een viering aan te bieden.

Twee keer een middagviering

Met ingang van 1 april 2018 zal er nog maar 1x per maand een viering op zaterdag worden gepland. Op iedere 3e zaterdag van de maand zal er voortaan om 17.00 uur een viering in de H.Nicolaaskerk zijn. Het bestuur hoopt van harte dat deze wijziging een vollere kerk zal opleveren en er gezamenlijk gevierd kan worden. Ook met de verandering van het tijdstip van 19.00 uur naar het eind van de middag meent het bestuur aan de wens van jongeren en parochianen met jonge gezinnen tegemoet te zijn gekomen om hen meer, in hun drukke bestaan, in de gelegenheid te stellen een bezoek te brengen aan de kerk.

Op de eerste zaterdag van de maand is er ook altijd een viering bij te wonen van de H.Nicolaasparochie in De Morgenster om 15.30 uur. Daarvoor is ook iedereen uitgenodigd. In principe wordt ernaar gestreefd om beide zaterdagvieringen eucharistievieringen te laten zijn.

Nicolaaskerk.png