In Memoriam Jacques van Oosterom


Een droevig bericht heeft ons bereikt over een markante vrijwilliger binnen onze parochie. Jacques van Oosterom is op 13 november 2019 overleden.

Hoewel we wisten dat Jacques ziek was, kwam zijn overlijden onverwacht. Zoals voor zo velen heeft Jacques ook voor ons veel betekend. Hij was altijd bereid om, als het nodig was, als organist in te springen bij de zaterdagvieringen in de H.Nicolaaskerk en bij vieringen in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarnaast kon Cantemus Domino, het rouw - en trouwkoor van onze parochie, altijd een beroep doen op Jacques als bij een uitvaart de eigen kerkmusicus onverhoopt niet aanwezig kon zijn. Met zijn professionaliteit en rust ondersteunde hij jarenlang de vele missen en vieringen op een mooie wijze.

Jacques was een prettig mens.Wij zijn hem dankbaar en zullen hem missen, maar gunnen hem zijn rust.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alle kracht en Gods nabijheid in deze moeilijke tijd.


Parochiebestuur en Pastoraal Team.