Informatiebijeenkomsten Begraafplaats

persbericht


Op zaterdagmiddag 20 mei 2017 om 13.00 uur organiseert de H.Nicolaasparochie een informatiebijeenkomst over de renovatieplannen van de begraafplaats H.Nicolaaskerk, gelegen aan de Dorpsstraat 24. In deze 1e bijeenkomst zal de Commissie Begraafplaats een toelichting geven op de algemene stand van zaken tot nu toe. Er zal worden ingegaan op het definitief ontwerp, de aanbesteding en de financiering. Alle belangstellenden, en in het bijzonder directbetrokkenen en nabestaanden, zijn welkom deze bijeenkomst bij te wonen.

Veel stappen genomen sinds 2013

Sinds de aankondiging van de renovatieplannen in 2013 zijn er diverse stappen genomen om de huidige begraafplaats achter de Nicolaaskerk weer in gebruik te kunnen gaan nemen. Nabestaanden zijn geïnformeerd, alle wensen zijn geïnventariseerd en er is een schetsontwerp gemaakt door landschapsarchitect Ada Wille. Omdat de aanwezige veengrond bijzondere eisen stelt aan begraven, is er ook een goed bodemonderzoek gedaan. Verder is er gekeken naar het aanwezige groen en is ook de zakelijke kant bekeken zoals de financiering van de renovatie en de mogelijke exploitatie van de nieuwe begraafplaats.

Inmiddels is in 2017 het schetsontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Ook zijn de nodige bomen, die in zeer slechte staat verkeerden, afgelopen voorjaar gerooid voorafgaand aan het broedseizoen. Vanzelfsprekend komen er weer nieuwe gezonde bomen voor terug en zal de begraafplaats een groene plek blijven in hartje Dorp. 

Tweede informatiebijeenkomst voor nabestaanden

Voor directbetrokkenen en nabestaanden is er op vrijdagavond 23 juni 2017 om 19.00 uur een 2e informatiebijeenkomst gepland. Op deze avond zal vooral ingegaan worden op de ruiming van de bestaande graven. In aanwezigheid van diverse deskundigen zal een toelichting worden gegeven op de wijze waarop de ruiming zal plaatsvinden. Uiteraard wordt de grafrust, die op enkele graven nog van toepassing is, in acht genomen. Ook zullen de mogelijkheden voor herbegraven, technische crematie, etc. worden behandeld tijdens deze avond.

Locatie en aanmelding

Beide bijeenkomsten vinden plaats in Parochieel Centrum 'De Kapelaan' aan het Nicolaasplein 2. In verband met koffie/thee wordt aanmelding vooraf op prijs gesteld via het parochiebureau tel. 079-3163044 of via info@hnpz.nl. Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Dan kunt u deze via het parochiebureau richten aan de Commissie Begraafplaats.

Begraafplaats Nicolaaskerk 2015.jpg