Informatieavond Vormselproject 2019


Dinsdagavond 27 november 2018 is er om 20.00 uur een informatieavond in 'De Kapelaan', Nicolaasplein 2, voor ouders en jongeren over de toediening van het H. Vormsel aan jongeren vanaf 11 jaar. 

In januari start de jaarlijkse voorbereiding van de H. Nicolaasparochie op het Heilig Vormsel. In 2018 hebben ca 25 vormelingen dit sacrament ontvangen. In 2019 verwachten wij weer een dergelijke groep eind mei 2019 in een viering in de Nicolaaskerk het Heilig Vormsel te mogen toedienen.

Het sacrament

Het sacrament van het H. Vormsel is het derde initiatiesacrament. Hiermee kies je als jongere om geheel en al, na het doopsel en eerste Heilige Communie, tot de rooms katholieke kerk te willen behoren. Het voorbereidingsproject is gericht op het bepalen van een gerichte keuze van jongeren uit groep acht. Thema's als kiezen, bidden, zingen, bij de kerk willen horen, 'wie is de heilige Geest?' en 'wat is een sacrament?' helpen groep 8-ers in 8 avonden op weg naar de toediening van dit sacrament. Op de laatste avond van de voorbereiding maken ze de keuze of wel of toch niet dit initiatiesacrament aan hen te laten bedienen.

Verdiepingsavonden ouders

Ook voorziet het programma in verdiepingsavonden voor ouders en een uitlegviering voor het hele gezin. Vormelingen, die zich voorbereiden, krijgen wat huiswerk mee om zich goed te ontwikkelen en een afgewogen keuze te kunnen maken voor het Heilig Vormsel. Voor meer informatie zie ook: Vormsel kinderen.

Aanmelden

Aanmelden kan op de informatieavond van 27 november of in de maand erna via vormsel@hnpz.nl. Klik hier voor meer informatie of het aanmeldingsformulier. U kunt ook een bericht sturen aan diaken Ronald van Berkel. r.vanberkel@hnpz.nl.