Informatieavond Vormselproject 2018


Dinsdagavond 7 november 2017 is er om 19.30 uur een informatieavond in Parochieel Centrum 'De Kapelaan', Nicolaasplein 2, voor ouders en jongeren over de toediening van het H. Vormsel aan jongeren vanaf 11 jaar. 

In de laatste week van januari start de jaarlijkse voorbereiding van de H. Nicolaasparochie op het Heilig Vormsel met twee groepen, een op de woensdag- en een op de donderdagavond. In 2017 hebben 25 vormelingen dit sacrament ontvangen uit handen van bisschop mgr H. van den Hende van het Bisdom Rotterdam. In 2018 zullen waarschijnlijk zo'n zelfde aantal zich voorbereiden op het vormsel, dat eind mei 2018 plaatsvindt in een viering in de Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat.

Het sacrament

Het sacrament van het H. Vormsel is het derde initiatiesacrament. Hiermee kies je als jongere om geheel en al, na het doopsel en eerste Heilige Communie, tot de rooms katholieke kerk te willen behoren. Het voorbereidingsproject is gericht op het bepalen van een gerichte keuze van jongeren uit groep acht. Thema's als kiezen, bidden, zingen, bij de kerk willen horen, 'wie is de heilige Geest?' en 'wat is een sacrament?' helpen groep 8-ers in 8 avonden op weg naar de toediening van dit sacrament. Op de laatste avond van de voorbereiding maken ze de keuze of wel of toch niet dit initiatiesacrament aan hen te laten bedienen.

Verdiepingsavonden ouders

Ook voorziet het programma in drie verdiepingsavonden voor ouders en een uitlegviering voor het hele gezin. Vormelingen, die zich voorbereiden, krijgen wat huiswerk mee om zich goed te ontwikkelen en een afgewogen keuze te kunnen maken voor het Heilig Vormsel.

Aanmelden

Aanmelden kan op de informatie-avond van 7 november of in de maand erna via vormsel@hnpz.nl. Klik hier voor meer informatie of het aanmeldingsformulier. U kunt ook een bericht sturen aan pastor Ella Feijen, e.feijen@hnpz.nl.

Vormsel 2017.png

Vormselgroep 2017