Kerken houden gezamenlijk startmoment b-Kerkbalans_nwestijllc_tweekleuren.jpg
Actie Kerkbalans

persbericht

De Protestantse Gemeente Zoetermeer en de Katholieke H. Nicolaasparochie starten op zaterdag 19 januari 2019 gezamenlijk de Actie Kerkbalans. In Nederland gaan op die dag in totaal meer dan 2.000 kerken van start met hun lokale actie Kerkbalans.

Het is de tweede keer dat de kerken in Zoetermeer de actie gezamenlijk starten. Ze doen dit met een inspirerende bijeenkomst voor vrijwilligers in het koor van de Oude Kerk aan de Dorpsstraat in Zoetermeer. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het jaar. In Zoetermeer zijn in totaal zo'n 400 vrijwilligers betrokken. De brieven, waarin de kerken hun leden vragen om een bijdrage, bezorgen zij persoonlijk bij de mensen thuis. De actie loopt van 19 januari t/m 3 februari 2019.

De bijeenkomst op 19 januari begint om 12.15 uur. Na enkele korte toespraken en een muzikaal intermezzo zullen om 13.00 uur dominee Kees Wesdorp en pastoor Jaap van der Bie gezamenlijk de kerkklok van de Oude Kerk in de Dorpsstraat luiden. Daarna zullen de klokken van alle kerken in Zoetermeer de start van de Actie Kerkbalans ondersteunen. Vervolgens ontvangen de vrijwilligers de enveloppen die zij vanaf dat moment gaan bezorgen.

Dominee Kees Wesdorp is predikant van de Protestantse Gemeente Zoetermeer (Wijkgemeente Oude Kerk). Jaap van der Bie is pastoor van de Katholieke H. Nicolaasparochie. Met de Actie Kerkbalans worden o.a. de salarissen van pastores en het onderhoud op gebouwen betaald. Zie voor meer informatie Kerkbijdrage.


Update InluidmomentKB2019 Inluidmoment.png

 

'Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.' Met deze woorden uit de Handelingen worden de parochianen van de H. Nicolaasparochie in Zoetermeer herinnerd aan de Aktie Kerkbalans. Zichtbaarheid in de Zoetermeerse samenleving, geïnspireerd door samen vieren, is onze inzet. Dat kost geld.


Het inluidmoment van de Aktie Kerkbalans op 19 januari 2019 was ook dit jaar weer samen met de protestantse gemeenschap. Dit keer was de Oude Kerk de plek van samenkomst. Met het luiden van de klokken door pastoor Van der Bie en ds. Wesdorp, gebed van ds. Wesdorp, een inleiding van diaken Van Berkel en orgelspel van Ronald de Jong werden de brievenbezorgers op pad gestuurd.

 

Geen brief gehad?

Tijdens Actie Kerkbalans wordt er een brief rondgebracht bij diverse parochianen. Heeft u de brief niet gehad? U kunt hem hier downloaden: brief kerkbalans 2019-def (pdf). Bij de brief is ook een toelichting op de begroting gegeven: Toelichting kerkbalans2019 (pdf)

De actie loopt t/m 3 februari 2019, maar uw gift is het hele jaar welkom.
U kunt ons steunen op: 

NL85 INGB 000247 4900 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie H.Nicolaas te Zoetermeer

graag o.v.v. Actie Kerkbalans en voorzien van uw naam en adres.

Alvast dank voor uw gift! 

KB219 lopers.pngKlik op de foto voor een vergroting.