Ella Feijen start als pastoraal werker

persbericht


Per 15 mei 2017 zal de bisschop pastoraal werker P.C.M. (Ella) Feijen-Redegeld aanstellen als lid van het pastoraal team van de H.Nicolaasparochie. Zij zal pastor Epskamp opvolgen, die onlangs met pensioen is gegaan en afscheid heeft genomen van de H.Nicolaasparochie. Op dit moment is pastor Feijen nog lid van het pastoraal team van de parochie St. Jan de Doper te Gouda e.o.

In de komende weken zal pastor Feijen zich presenteren aan de diverse parochianen in de verschillende wijkkerken. Zoetermeer is haar niet vreemd. Ella Feijen (1957) is gehuwd, moeder van drie kinderen en woont in Zoetermeer. Als vrijwilliger en koorlid is zij in het verleden al nauw betrokken geweest bij de parochie. Zij heeft inmiddels de nodige pastorale ervaring opgedaan en heeft zich bekwaamd in onder andere parochiecatechese en parochieel opbouwwerk. Ze verheugt zich als pastoraal werker werkzaam te kunnen zijn in haar eigen stad en parochie, waar ze fulltime aan de slag zal gaan.

Het parochiebestuur en pastoraal team kijken uit naar een prettige samenwerking met pastor Feijen. Op zaterdag 10 juni a.s. zal om 19.00 uur de installatieviering plaatsvinden in de H.Nicolaaskerk, waar ze geïnstalleerd zal worden door vicaris Lex van Deelen. Een ieder is welkom dit bij te wonen.

foto Ella Feijen  (1).png

Kennismaken: Ella Feijen, aangenaam