Diaken Van Berkel gestart in de parochie

Persbericht


Per 1 september 2018 heeft de bisschop van het Bisdom Rotterdam diaken A.T.M. (Ronald) van Berkel aangesteld als lid van het pastoraal team van de H.Nicolaasparochie. Op die dag is hij ook geïnstalleerd tijdens een plechtige eucharistieviering in de H.Nicolaaskerk door Vicaris Van Deelen.

Ronald van Berkel volgt diaken Walther Burgering op, die met ingang van april jl. benoemd is in een andere parochie. Diaken Van Berkel was lid van het pastoraal team van de parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag. Daar heeft hij een gedegen pastorale ervaring opgedaan. Ronald van Berkel is geboren in 1964, diaken gewijd in juni 2007, gehuwd, vader van drie kinderen en woont in Delft.

Het komend jaar zal de H.Nicolaasparochie de nodige veranderingen in gang zetten om anders 'kerk te zijn' in de verschillende wijken. Dit veranderingstraject vergt veel tijd van de pastores en moet in september 2019 zijn vormgegeven. Zodoende heeft het Bisdom Rotterdam toegezegd een fulltime benoeming van de diaken mogelijk te maken door een extra financiële ondersteuning vanuit het Bisdom.

Vanzelfsprekend zal diaken Van Berkel in de komende tijd nader kennis gaan maken met onze parochie en zich gaan toewijden op diverse diaconale taken, zoals het contact met de Voedselbank. Het parochiebestuur en pastoraal team kijken uit naar een prettige samenwerking met hem.

Ronald van Berkel Diaken 2018.png