Afscheid Pastor Van Vliet op Startdag 2019

Persbericht


Op zondag 8 september 2019 zal pastor Kees van Vliet afscheid nemen van de H.Nicolaasparochie in de jaarlijkse startdagviering. Het gehele pastorale team zal om 10.30 uur voorgaan in de H.Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24. Het thema van dit jaar is: 'Je losmaken om Jezus te volgen': Jezus vraagt zijn leerlingen om Hem boven alles lief te hebben. Dat betekent dat wij ons vaak van andere dingen los moeten maken die we eigenlijk wel fijn vinden. Zo zal pastor Van Vliet zich los maken van het pastorale werk, dat hij vele jaren heeft gedaan.

Sinds 2011 was pastor Van Vliet betrokken bij de Zoetermeerse parochie. Daarnaast is hij docent theologie geweest aan de Priesteropleiding en Fontyshogeschool. Hij treedt nu toe tot de Congregatie van het heilig Sacrament, beter bekend als de Paters Sacramentijnen.

In de feestelijke viering, georganiseerd door vrijwilligers uit de hele parochie, wordt stil gestaan bij zijn vertrek. Er is een gelegenheidskoor o.l.v. Rosa Heidweiler (Praise) en Willien van Wieringen (Incanto). Ook het kinderkoor Melodia zal de viering muzikaal begeleiden. Voor de allerkleinsten is er een crèche. De andere katholieke kerken (Wijngaard, Doortocht, Tabor en Genesareth) zijn die dag gesloten.

Afscheidscadeau Pastor Kees van Vliet


Pastor Van Vliet wil geen persoonlijk afscheidscadeau, maar graag een financiële bijdrage voor de priesteropleiding Vronesteyn en/of de Pastorale School van ons Bisdom Rotterdam. U kunt uw gift achterin de bussen in de wijkkerken kwijt, maar ook overmaken op rekeningnummer
NL25 INGB 0005 1857 72 t.n.v. de Nicolaasparochie, onder vermelding van 'Kees van Vliet'.

Afscheidsreceptie


Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn met koffie/thee in Parochieel Centrum "De Kapelaan", Nicolaasplein 2. Daar kan men persoonlijk pastor Van Vliet gedag zeggen.

Het parochiebestuur en pastoraal team wensen pastor van Vliet veel inspiratie en zegen toe op zijn verdere levensweg en zijn dankbaar voor zijn inzet tijdens de vele jaren dat hij als priester in de parochie werkzaam is geweest. 

pastor Van Vliet2.JPG