Gezamenlijk startmoment Kerkbalans 2020b-Kerkbalans_nwestijllc_tweekleuren.jpg

Persbericht

De Protestantse Gemeente Zoetermeer en de Katholieke H. Nicolaasparochie starten op zaterdag 19 januari 2020 gezamenlijk de actie Kerkbalans. In Nederland gaan op die dag in totaal meer dan 2.000 kerken van start met hun lokale actie Kerkbalans.

Het is de tweede keer dat de kerken in Zoetermeer de actie gezamenlijk starten. Ze doen dit met een inspirerende bijeenkomst voor vrijwilligers in het koor van de Oude Kerk aan de Dorpsstraat in Zoetermeer. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het jaar. In Zoetermeer zijn in totaal zo'n 400 vrijwilligers betrokken. De brieven, waarin de kerken hun leden vragen om een bijdrage, bezorgen zij persoonlijk bij de mensen thuis. De actie loopt t/m 3 februari.

De bijeenkomst op 19 januari a.s. begint om 12.15 uur. Na enkele korte toespraken en een muzikaal intermezzo zullen om 13.00 uur dominee Kees Wesdorp en pastoor Jaap van der Bie de kerkklok van de Oude Kerk in de Dorpsstraat luiden. Daarna zullen de klokken van alle kerken in Zoetermeer de start van de actie Kerkbalans ondersteunen. Vervolgens ontvangen de vrijwilligers de enveloppen die zij vanaf dat moment gaan bezorgen.

Dominee Kees Wesdorp is predikant van de Protestantse Gemeente Zoetermeer (Wijkgemeente Oude Kerk). Jaap van der Bie is pastoor van de Katholieke H. Nicolaasparochie. Met de Actie Kerkbalans worden o.a. de salarissen van de geestelijken en het onderhoud op gebouwen betaald.


Actie Kerkbalans 2020 gestart


Op zaterdag 18 januari 2020 om 13.00 uur hebben in heel Nederland de kerkklokken geluid. In heel Nederland werd daarmee de Actie Kerkbalans 2020 gestart. In de Nicolaaskerk werden de klokken geluid door Diaken Ronald van Berkel en dominee Henk Wesdorp. Aan dit inluidmoment ging een gezellige bijeenkomst vooraf waarbij dominee Wesdorp een inspirerende lezing gaf, waarin hij aan de hand van de bijbel duidelijk maakte dat al in de tijd van Jezus rijke vrouwen geld gaven aan Jezus en zijn volgelingen om de tocht van Jezus mogelijk te maken. De verspreiding van de boodschap kost geld, toen en nu, en de Actie Kerkbalans is daarmee de voortzetting van een zeer oud gebruik. En geld geven omdat je de boodschap van Jezus onder de mensen wil brengen, is dus van alle tijden.
Na de lezing van dominee Wesdorp zong Nelma van Zanen een prachtig lied. De bijeenkomst werd afgesloten met een inspirerende oproep van Peter Albers aan alle bezorgers van de brieven. Hun bijdrage is voor het succes van de Actie Kerkbalans van groot belang, en we zijn ook dit jaar weer alle lopers dankbaar dat ze een stapeltje enveloppen willen bezorgen.

Inluidmoment Kerkbalans 2020.JPG

Inluidmoment Kerkbalans


Brief niet ontvangen?


Download hem hier.