Actie Kerkbalans 2017 van start

21 januari t/m 5 februari 2017


Op 21 januari 2017 gaat de jaarlijkse landelijke Actie Kerkbalans van start, waarin ook de H.Nicolaasparochie een beroep doet op haar parochianen om financieel bij te dragen aan het voortbestaan van de parochie. Meer dan 100 vrijwilligers gaan in twee weken op pad om de actie-enveloppe af te geven bij ca. 4.000 huishoudens en om parochianen te wijzen op het belang van deze actie voor het behoud van de kerken en het goede werk dat door de vele vrijwilligers wordt gedaan.

Tientje extra steun nodig

De parochie heeft de afgelopen jaren fors bezuinigd en begint weer een beetje uit het dal te kruipen. Maar er is nog steeds sprake van een tekort op de begroting. Als iedere parochiaan een tientje (extra) zou storten, dan is de parochie uit de rode cijfers.

Maatschappelijke rol

Met de opbrengst worden niet alleen de salarissen van de pastores, de kosten van de vijf kerken etc. betaald, maar ook steun gegeven aan o.a. de Voedselbank, de Parochiële Charitas Instelling en de Vincentiusvereniging. Met het geld worden speciale vieringen georganiseerd in zorginstellingen, zijn er ouderenbezoeken en projecten om eenzaamheid tegen te gaan en is er maandelijks wel iets te doen in de jongerenruimte van Parochieel Centrum "De Kapelaan" voor de jeugd en jongeren.

Kortom, de H.Nicolaasparochie vervult een bijzondere maatschappelijke rol binnen de Zoetermeerse gemeenschap en wil dit blijven doen. Doet u ook mee met actie Kerkbalans? U kunt ons steunen op rekeningnummer:

NL85 INGB 000247 4900 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie H.Nicolaas te Zoetermeer

graag o.v.v. Actie Kerkbalans.

Alvast dank voor uw gift! 


Presentatie inkomsten en uitgaven Kerk 2017-2.png