Verslag opening Nicolaaskerkhof 14 juli 2018


Het kerkhof achter de Nicolaaskerk, in het hart van Zoetermeer, dat zijn oorsprong in 1827 heeft, was al bijna 40 jaar niet meer in gebruik. Twaalf jaar geleden kwamen de eerste ideeën om iets met het volledig vervallen en verzakte kerkhof te gaan doen.

Na afweging van verschillende scenario's, waarbij ook opheffing in beeld was, is besloten tot een ingrijpende renovatie, en het opnieuw in gebruik nemen van het kerkhof. Na intensief overleg met de nabestaanden, het ontwerpproces, het rondmaken van de financiering, kon in 2017 begonnen worden met de ruiming van de bestaande graven. In 2018 is het grafveld opnieuw aangelegd.

Op 14 juli 2018 is, onder grote belangstelling, door Bisschop Van den Hende het kerkhof opnieuw ingezegend. In zijn overweging tijdens de korte gebedsdiensten in de Nicolaaskerk benadrukte de bisschop het belang van onze gedachtenis aan de overledenen. Zij zijn de band tussen ons verleden, het heden en onze toekomst, altijd en alles immers in de hand van God. Daarom is het goed zo dicht bij het kerkgebouw een kerkhof te behouden. Leven en dood zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.

Inzegening en opening

Na de gebedsdienst gingen de circa 200 parochianen en belangstellenden in processie naar het kerkhof. Het parochieel koor, Cantemus Domino, ondersteunde de inzegeningsceremonie, die geleid werd door de bisschop, waarbij pastoor van der Bie concelebrant was. Na afloop was er een receptie in het Parochieel centrum De Kapelaan waar nog enkele korte toespraken werden gehouden.

Burgemeester Aptroot benadrukte het belang van het behoud van monumentale elementen in een moderne stad die nog steeds in ontwikkeling is. De gemeente Zoetermeer is blij dat dit monumentale karakter van het kerkhof in oude luister is hersteld. Hier wordt een stukje geschiedenis bewaard, hier kun je de sfeer van vroeger en heden proeven. De burgemeester sprak zijn respect uit voor de zorgvuldigheid waarmee de ruiming van de bestaande graven heeft plaatsgevonden. Het renoveren van een kerkhof is een delicate opgave, met zoveel diep-menselijke en daarmee gevoelige kanten. Een opgave die door de parochie tot een goed einde is gebracht. Daarmee is een van de mooiste plekken van de stad behouden gebleven.

Leo de Brabander, lid van de parochiële Commissie Kerkhof die in 12 jaar het renovatieproces heeft gerealiseerd, keek terug op deze lange periode. Hij benadrukte de plezierige samenwerking met Ada Wille, de landschapsarchitecte, verantwoordelijk voor het renovatieplan. Haar intensieve betrokkenheid en enthousiasme waren voor de commissie een grote steun. Leo de Brabander maakte ook duidelijk dat de persoonlijke inzet van de medewerkers van Victor en Wijtman, die de ruimingswerkzaamheden hebben verricht, en de medewerkers van de Wit, die het nieuwe kerkhof hebben gerealiseerd, buitengewoon groot was. De samenwerking met de gemeente is voorspoedig gegaan. En ook de inzet van vrijwilligers van de parochie bleef niet onvermeld, vooral in de laatste fase, waarbij het vers gelegde gras en de beplanting meerdere keren per dag gesproeid moest worden in de onverwachte warmte van die dagen.

Peter Albers, namens het parochiebestuur, ging vervolgens in op de toekomst. Met het kerkhof, het parochieel centrum de Kapelaan, en de Nicolaaskerk, alles geconcentreerd aan het Nicolaasplein en de Nicolaasbrug naar het stadshart van Zoetermeer, is de parochie zichtbaar aanwezig in Zoetermeer. De parochie wil deze maatschappelijke aanwezigheid verder uitbouwen. In de met Pasen aan alle parochianen gezonden visie hebben het parochiebestuur en het pastoraal team beschreven hoe zij de toekomst zien van de Nicolaasparochie; spirituele verbondenheid in samen vieren, en maatschappelijke aanwezigheid bij de mensen in hun eigen woon- en werksituatie. De parochie ziet in de exploitatie van het kerkhof bovendien een belangrijke mogelijkheid om een nieuwe bron van inkomsten voor de parochie te realiseren. Tenslotte sprak hij zijn dank uit aan alle parochianen die met groot respect hun betrokkenheid bij het hele renovatieproces hebben getoond. Met een prachtige bos bloemen werden de leden van de Commissie Kerkhof bedankt voor hun langdurige inzet voor deze geslaagde renovatie.