Start Project Eerste Heilige Communie 2020

Persbericht


In januari gaat het project Eerste Heilige Communie (EHC) binnen de H. Nicolaasparochie weer van start. In 2019 hebben ca. 60 kinderen dit sacrament mogen ontvangen. In 2020 verwacht de projectgroep eenzelfde aantal te mogen verwelkomen. Het sacrament van de Eerste Heilige Communie is, na de doop, de volgende stap op de geloofsweg van een kind. De komende weken zullen pastores enkele scholen bezoeken om nadere informatie te geven.

Blijf dit doen

In het EHC-project 'Blijf dit doen' wordt er samen met ouders en kinderen ingegaan op thema's als Bidden, Jezus, Delen en Vertrouwen. Er zijn acht bijeenkomsten voor de kinderen. Er wordt geknutseld, gepraat, gebeden en gezongen. Ook zijn er twee verdiepingsavonden voor de ouders. Kinderen die (nog) niet zijn gedoopt kunnen ook meedoen aan het project, dat eindigt in de lente met een mooi feest in de H.Nicolaaskerk.

Kinderen in groep 4 of 5 of in de leeftijd van 7 jaar of iets ouder kunnen zich opgeven bij het Parochiebureau, Dorpsstraat 26, of via een e-mail naar communie@hnpz.nl

Aanmelden

Aanmelden kan nog tot in december, maar bij voorkeur vóór 15 november 2019. Eventuele vragen kunt u richten tot pastoraal werker en begeleidster van het project Ella Feijen e.feijen@hnpz.nl of via communie@hnpz.nl.

Voor meer informatie zie ook Eerste Heilige Communie

U kunt uw kind ook opgeven via het aanmeldformulier.

ECH2008 portretten.JPG