Parochiebedevaart naar Lourdes in 2020


'Elkaar beter leren kennen en verbinden', met dat doel organiseert het pastoraal team een 6-daagse bedevaart naar Lourdes in 2020. In samenwerking met de Vereniging Nederlandse Bedevaarten (www.vnb.nl) is een mooie reis te boeken inclusief vlucht en accommodatie voor de periode 25 t/m 30 april.

Jong, middelbaar, oud, minder mobiel of juist heel energiek? 'Iedereen kan mee!' De vrijwilligers en begeleiders van Stichting VNB reizen mee en zullen goed voor ons zorgen. Ook zoeken we nog eigen vrijwilligers die tijdens de reis willen helpen met het duwen van een rolstoel of anderzins kunnen helpen.

Informatie over bedevaarten en Lourdes: Bedevaart Lourdes april 2020

Aanmelden

U kunt zich nu al opgeven voor deze reis. Vul daartoe het Aanmeldingsformulier in.
In onderstaande folder treft u meer informatie aan over de reis en de kosten:

U kunt de documenten downloaden door onderaan op het plaatje voor downloaden te klikken.

Nog vragen?

Als u nog vragen heeft over deze reis dan kunt u contact opnemen met Diaken Ronald van Berkel, projectleider en aanspreekpunt voor al uw vragen. Ook kunt u mailen naar hnpzlourdes@gmail.com

Gaat u mee als vrijwilliger?

Zijn er energieke mensen, die mee willen maar daarbij ook nog energie over hebben om anderen in de reis te ondersteunen? Meldt u dan aan als ambassadeur van deze bedevaart en neem deel aan de kerngroep! Iedere vrijwilliger is welkom. We hopen op parochiebrede steun. Vragen kunt u ook op dit gebied richten aan hnpzlourdes@gmail.com.

Doneren voor anderen?

Wilt u solidair zijn en een gift geven om mensen die de Lourdes reis niet (geheel) zelf kunnen betalen te ondersteunen? Wij werven fondsen hiervoor, maar hopen ook op solidariteit in de parochie. Gaat u al mee en wilt u een ander ondersteunen? Gaat u niet mee maar u wilt het wel mogelijk maken voor een ander? Wij ontvangen uw bijdrage graag!!

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0000 0585 12 t.n.v. Parochiebestuur H. Nicolaas, graag onder vermelding van 'Solidair HNPZ Lourdes 2020'.

Alvast dank voor uw bijdrage!

Bedevaart Lourdes 2020.png


Update Lourdes reis
(nov 2019):


Ter voorbereiding op de bedevaart in april 2020 is er op de volgende dagen een film te zien over wat u kunt verwachten tijdens deze bedevaart. 

  • Zo  8 dec, Tabor na de viering 10.30 uur
  • Zo 15 dec, Wijngaard, na de viering 11.30 uur
  • Zo 22 dec, Doortocht, na de viering 10.30 uur
  • Zo 29 dec, Genesareth, na de viering 10.30 uur
  • Zo 12 jan, Nicolaas, na de viering 11.00 uur

Heeft u na het zien van deze beelden ook zin om mee te gaan? U kunt zich nog aanmelden!

Vragen kunt u richten aan hnpzlourdes@gmail.com