Lezing 100 jaar Mariaverschijning in Fatima


Op vrijdag 13 oktober 2017 om 19.30 uur geeft Mieke Speckens een Marialezing in Parochieel Centrum "De Kapelaan", Nicolaasplein 2, over de verschijning van Maria in Fatima. Op die dag is het precies 100 jaar geleden, dat in Fatima het zonnewonder plaatsvond.

Dit wonder gebeurde op verzoek van Lucia, een van de drie kinderen, waaraan Maria in Fatima is verschenen. De kinderen hadden zoveel last van nieuwsgierige mensen en van ongeloof, dat zij aan Maria op 13 juli vroegen om een wonder. Door een wonder zouden de mensen oprecht geloven, dat Maria aan hen verschenen was. Maria zegde toe, dat zij op 13 oktober het wonder zou verzorgen, rond het middaguur. En zo gebeurde het zonnewonder op de genoemde dag.

Om dit jubileum te gedenken zal Mieke Speckens een lezing houden over de verschijningen van Maria. Zij is jarenlang verbonden geweest als pastoraal werker aan de Nicolaasparochie en heeft veel kennis over Maria. Zij zal ingaan op wat het zonnewonder inhield en wat de verschijningen van Maria kunnen betekenen voor onze tijd.

Iedereen is welkom de lezing bij te wonen. Aanmelding is niet verplicht, maar wel wenselijk in verband met de koffie/thee via info@hnpz.nl.

Het zonnewonderzonnewonder.gif


In aanwezigheid van 50.000 mensen begint de zon te trillen en met een enorme snelheid om zijn as te draaien en achter elkaar zendt hij enorme lichtbundels uit in de kleuren van het spectrum, die als kleurvierkanten op de aarde vallen. Na een minuut of drie houdt hij abrupt stil, maar bijna onmiddellijk begint hij opnieuw te tollen. Hij lijkt een bol van vuur, die kleuren uitspat. Voor de tweede maal stopt hij.

Daarna komt hij razendsnel van zijn plaats en duikt zigzaggend naar beneden. De mensen vallen op hun knieën. Maar dan verheft de zon zich rustig en keert terug naar zijn normale plaats aan het firmament, helder schijnend nu en bewegingloos.