Informatieavond over levenseindelogo KGC def.png


Op donderdag 4 oktober a.s. om 20.00 uur organiseert het Katholiek Geloofscentrum van de H.Nicolaasparochie in Parochieel Centrum "De Kapelaan", Nicolaasplein 2, een informatieve avond over ethische vragen rond levenseinde.

Iedereen maakt het van nabij mee dat mensen een zware weg volgen naar hun levenseinde toe. Hoe is het voor hem of haar draaglijk te maken? De dood is soms de enige weg om van het lijden bevrijd te worden. De basis van zowel onze wereldse als onze christelijke ethiek is dat wij mensen, niet over leven en dood beschikken. Toch wordt er maatschappelijk veel aandacht gegeven aan euthanasie, aan de kliniek voor levenseinde en de waarde van zelfbeschikking voor ieder mens. In de medische wereld klinkt vaak het begrip 'palliatieve zorg' of 'palliatieve sedatie'.

Huisarts en coördinator Hospice beantwoorden vragen

Rond het levenseinde dringen ethische vragen zich aan ons op. Wat zijn onze waarden van waaruit we zoeken naar wat ons het beste lijkt? Welke waarden dragen de ethiek van de kerk? Dominee Dick Sonneveld en pastoraal werker Ella Feijen zullen ingaan op deze thematiek. Ook huisarts Marjo Broos en Coördinator van het Hospice Manon van Wieren-Jansen zullen vanuit hun deskundige invalshoek hun licht hierop laten schijnen en eventueel vragen beantwoorden.

Iedereen is welkom deze bijeenkomst bij te wonen ongeacht achtergrond. De toegang is gratis en de bijeenkomst duurt tot ca. 22.00 uur. Aanmelding is niet verplicht, maar wel wenselijk in verband met de koffie/thee via geloofscentrum@hnpz.nl.


Het Katholiek Geloofscentrum is een initiatief van de H.Nicolaasparochie en organiseert diverse activiteiten om elkaar te ontmoeten en te verbinden middels de zaken, die ons gezamenlijk raken.