Iedereen is welkom in onze parochie


De Nashville verklaring heeft in januari 2019 veel stof doen opwaaien onder christenen. Dit initiatief van de orthodoxe protestanten wordt niet onderschreven of ondertekend door onze katholieke parochie en pastoraal team. Bij onze parochie is iedereen welkom, ongeacht welke identiteit of geaardheid. 

Immers, God spreekt prachtige woorden als Jezus wordt gedoopt in de Jordaan: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind. Liefdevolle woorden in dezelfde strekking door God ook tot ons gesproken op de dag van onze doop: 'Jij bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Wat heb ik een plezier in jou!' Hij kent ieder van ons door en door, weet precies wat er in een ieder omgaat en heeft daar maar één antwoord op: 'Lieve kind, Ik hou van jou!'

Zonder ook maar iets af te doen aan de katholieke geloofsleer en de sacramentaliteit van het huwelijk leggen wij  toch vooral de nadruk op het feit dat wij ALLEMAAL Gods geliefde kinderen zijn. Geliefd om wie we zijn met alles wat daarbij hoort, ook onze geaardheid.

Lhbt-ers zijn net zo welkom, net zo gerespecteerd, net zo geliefd als ieder ander. We willen het niet eens over 'anders-zijn' hebben. We zijn immers universeel elkaars geliefde broers en zussen, geliefde kinderen van God.

Pastoraal gesprek?


Heeft u naar aanleiding van het voorgaande behoefte aan een pastoraal gesprek? Neemt u dan contact op met pastoor Jaap van der Bie, email: j.vanderbie@hnpz.nl of iemand anders van het pastoraal team. Zie onze contact pagina.