Liefdevolle aanwezigheid bij dementie


Over dementie wordt veel gesproken en geschreven. Het is te verwachten dat het aantal thuiswonende ouderen met dementie zal toenemen. Pastorale zorg voor zieken met dementie wordt ook steeds belangrijker. Voor hen, maar ook voor hun mantelzorgers en familie. Mantelzorg sluit aan op de zeven werken van barmhartigheid.

Mantelzorg en barmhartigheid

Paus Franciscus heeft gewezen op de innige band tussen barmhartig doen en ondervinden. Barmhartigheid drukt zich uit in doen en wordt vaak verbonden met de werkwoorden 'zien, bewogen en in beweging komen'.

Bijeenkomst/workshop voor mantelzorgers

In dit licht organiseert pastoor Jaap van der Bie samen met Wietke van Oosterbeek (ook mantelzorger) twee bijeenkomsten speciaal voor mensen die zorg hebben voor mensen met dementie. De bijeenkomst heeft kenmerken van een workshop en biedt handvatten en tips voor mantelzorgers. Er wordt gebruik gemaakt van materiaal van Alzheimer Nederland.

Informatie en aanmelding

De bijeenkomsten worden gehouden op woensdag 10 en 24 januari in "De Kapelaan", Nicolaasplein 2, van 14 tot 16 uur. Aanmelding vooraf is verplicht, bij het parochiebureau of via info@hnpz.nl. U kunt ook daar meer informatie opvragen bij pastoor Van der Bie.

Iedereen is welkom.