Nieuwe cursusdata Cursus 'Vrijwilliger in de kerk'


De Pastorale school van het Bisdom verzorgt binnenkort weer de cursus 'Vrijwilliger in de kerk'. De cursusdata voor deze module zijn gepland op 23 en 30 januari, 6, 13 en 20 februari 2018. De cursus wordt gegeven in het Parochieel centrum 'De Kapelaan' aan het Nicolaasplein 2. Dit keer is de docent diaken André van Aarle. De cursusavonden duren van 19:30 – 22:00 uur. Er is ook een cursus in de maanden februari en maart op de zaterdagochtend, maar dan in de gemeente Langeraar. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij Ineke Vooijs.

Vrijwilligerswerk is een hele kunst en veronderstelt kennis en vaardigheden. In het vrijwilligersbeleid van de Parochie is toerusting van de vrijwilliger dan ook een belangrijk speerpunt. Voor wie is deze cursus? Voor een ieder die overweegt vrijwilliger te worden in onze parochie en zich daar eerst meer in wil verdiepen. Tevens is het een basismodule, benodigd om de vervolg modules in de onderscheiden taakvelden te mogen volgen.

Kosten en aanmelding

Wilt u zich meer verdiepen en/of bent u benieuwd naar de andere werkvelden? Meldt u dan aan.  De kosten van de module neemt de parochie voor zijn rekening. U kunt zich alleen opgeven via de contactpersoon Pastorale school van onze parochie: Ineke Vooijs via vrijwilligers@hnpz.nl

Voor meer informatie zie ook: Pastorale School