Startdagviering H.Nicolaasparochie Zoetermeer

9 september 2018


Tekst uitgesproken door pastoor Van der Bie in de H.Nicolaaskerk inzake de toekomst van de parochie

 

Beste medeparochianen,

Zojuist hebben wij met deze viering de start van ons nieuwe parochiejaar geopend. Hopelijk een jaar waarin wij vol vertrouwen en energie hier in onze parochiegemeenschap, ons geloof en onze opdracht vorm kunnen geven.

In april van dit jaar is er ook een andere start gemaakt. Op 31 maart hebben het pastoraal team en het parochiebestuur een visiedocument gepresenteerd waarvan wij denken dat daarin de goede dingen staan en de goede besluiten worden voorgesteld om ook op middellange termijn een vitale parochie te kunnen zijn. Deze visie is gepresenteerd met de nadrukkelijke uitnodiging aan alle parochianen om met elkaar in gesprek te gaan, bijvoorbeeld door werkgroepen, om daarna tot een gezamenlijk gedragen besluit te komen.

Helaas is de visie echter bij velen van u als een bot besluit overgekomen dat geen oog zou hebben voor al het goede werk dat in de vicariaten en in de parochie door zovele vrijwilligers dag in dag uit wordt gedaan bij u als parochianen heeft. De suggestie is gewekt dat het een gelopen race is, dat dit al een genomen besluit is, in plaats van een voorgenomen besluit waarover wij met elkaar in gesprek willen gaan. Dat is een fout geweest en dat wil ik u hier, als pastoor van deze parochie, uitdrukkelijk laten weten. De visie heeft hierdoor bij velen verdriet, emotie, teleurstelling en zelfs woede opgeroepen. Het pastorale team en het parochiebestuur betreuren dat, en begrijpen uw emoties. Dit is nooit de intentie geweest, maar heeft mede geleid tot een geschonden vertrouwen. Dat spijt ons. En dat vertrouwen willen zowel pastoraal team als parochiebestuur graag herstellen!

Het parochiebestuur heeft een half jaar geleden een projectgroep ingesteld met de opdracht om te onderzoeken of onze visie draagvlak heeft bij u als parochianen en het proces van inspraak op deze visie te organiseren. De projectgroep heeft de vele schriftelijke en andere reacties bijeengebracht en ook enkele malen gesproken met de vicariaatsberaden. Ook de vicariaatsberaden hebben de vaak emotionele en ook negatieve reacties over het visiedocument naar voren gebracht. Na intensieve gesprekken met vele betrokkenen zal komende zondag (16 september a.s.) het parochiegesprek breed worden voortgezet met een bijeenkomst in De Kapelaan. Vicariaatsberaden en de projectgroep willen daar samen met het pastoraal team en parochiebestuur de schouders onder zetten.

Ik hoop dat wij vanaf vandaag schouder aan schouder willen staan om uit te dragen dat we allen bereid zijn deze valse start achter ons te laten, elkaar in de ogen te kunnen kijken, om eendrachtig te gaan werken aan het besluit over de toekomst van onze parochie. Ik hoop dat uit uw midden zoveel goede dingen komen dat daaruit een toekomstbeeld ontstaat waarmee we het Evangelie kunnen doorgeven en de sacramenten kunnen vieren en waarmee wij onze christelijke opdracht van liefde, aandacht en zorg voor onze medemens gestalte kunnen geven.

Laten wij samen werken aan een vitale kerkgemeenschap in Zoetermeer die ook op buitenstaanders een goede uitstraling heeft en op eigentijdse wijze de vertrouwde christelijke opdracht vormgeeft. Dat is een ideaal waaraan wij allen kunnen bijdragen. Reikhalzend kijken wij, zowel pastoraal team als parochiebestuur, uit naar de goede gedachten en goede activiteiten die u kunt inbrengen.

Mag ik u vragen om zegen en gebed voor elkaar zodat wij vanuit een positieve en toekomstgerichte instelling samen werken aan en onze bijdrage mogen leveren aan onze Nicolaasparochie die vitaal, laagdrempelig en uitnodigend is en blijft, ook in de toekomst!

Pastoor Jaap van der Bie

De tekst is ook te downloaden:


Startdagbrief aan parochianen