Biddend op weg naar Pasen

14 februari t/m 30 maart 2018


De veertig dagen voor Pasen zijn voor de kerk van alle eeuwen een tijd van bezinning en gebed. Veertig slaat terug op het aantal dagen dat Jezus in de woestijn was voor zijn bediening begon. Elia reist veertig dagen door de woestijn. Mozes bracht er veertig jaar (!) door. Telkens als in de bijbel het getal veertig genoemd wordt weten we dat er daarna wat bijzonders gebeuren zal.
 

Bidden bij de start van de dag, op donderdag voor jongeren

Wij nodigen u/jou uit om tijdens de komende veertig-dagen-tijd elke dag samen te bidden. Te beginnen op woensdag 14 februari. Elke werkdag van 7.00 uur tot 7.30 uur. De meesten van ons hebben daarna nog goed gelegenheid om naar school of werk te gaan. Op de donderdag nodigen we vooral jongeren uit om mee te doen. Voor wie zo stoer is er vroeg bij te zijn is er natuurlijk wat lekkers!

Elke werkdag in de Pelgrimskerk

Deze keer zullen we in de periode van woensdag 14 februari (aswoensdag) t/m donderdag 29 maart elke werkdag in de Pelgrim bidden, de Pelgrimskerk, 1e Stationsstraat 86 te Zoetermeer. (Dus niet op zaterdag en zondag.) Wie geen gelegenheid heeft om naar de Pelgrim te komen kan natuurlijk in eigen huis en op eigen tijd mee bidden.

Deze bijeenkomsten zijn oecumenisch en door vrijwilligers van de Wijngaard in samenwerking met vrijwilligers van de Baptistengemeente Zoetermeer en de Protestantse Wijkgemeente De Regenboog georganiseerd.

Informatie over onderwerpen kan per e-mail worden toegezonden. Dit kan door een mailtje te sturen naar matthe.vermeulen@kpnmail.nl. Een ieder is hartelijk welkom!

Biddend op weg.png

U kunt ook thuis bidden


Zie ook Psalmen en lezingen