De jeugd heeft de toekomst


De H. Nicolaasparochie heeft bijzondere aandacht voor jeugd en jongeren. Dat drukt zich uit

  • in veel activiteiten voor jeugd en jongeren,
  • in de aanstelling van een jongerenpastor,
  • in een tweejarig beleidsplan jeugd en jongerenpastoraat,
  • in het actief zijn van een Platform Jeugd en Jongeren,
  • in het jaarlijks uitgeven van een jongerengids en
  • in het beschikbaar stellen van een speciale jongerenruimte in het Parochieel Centrum aan het Nicolaasplein 2.

Naast de sacramenten, die gericht zijn op jongeren, staat identiteits- en geloofsontwikkeling hoog in het vaandel van het jeugd- en jongerenbeleid van de parochie.

Onze doelgroepen zijn divers:

Basisschool
Middelbare school
16-Plus, studeren of werken 

Ook zijn er Inspiratiedagen voor vrijwilligers om te groeien in het werken met kinderen en jongeren. Jongeren blijven een belangrijk speerpunt voor de parochie, want de jeugd: dat is onze toekomst!

Meldpunt Seksueel Misbruik


De katholieke kerk heeft ook een schaduwzijde waar het de aandacht voor de jeugd betreft. Daarom is voor alle medewerkers en vrijwilligers, die werken met jeugdigen, een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd én wordt jaarlijks bijzondere aandacht (training) besteed aan het voorkomen van seksueel misbruik (zie ook Meldpunt Seksueel Misbruik).

Platform Jeugd- en Jongeren


Het Platform Jeugd en Jongeren is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle jeugd- en jongerengroepen die de parochie rijk is, aangevuld met vertegenwoordigers van R.K. jongerenvereniging WESP.

Het Platform komt tweemaal per jaar bij elkaar om activiteiten binnen het jeugd- en jongerenwerk op elkaar af te stemmen en te coördineren. Elke twee jaar legt het Platform Jeugd en Jongeren een beleidsplan voor aan het parochiebestuur om gestructureerd aan de opbouw van het jeugd en jongerenwerk te kunnen werken. Voorzitter van het Platform is Casimir Struijk en heeft ook zitting in het dagelijks bestuur van de Jongerenruimte van het Parochieel Centrum (DBJPC). Samen met een vertegenwoordiger van jongerenvereniging WESP proberen zij alle jongerengebeurtenissen van de jongerenruimte in goede banen te leiden.


Jonge vrijwilligers gezocht
 

Wil je meedenken over jongerenbeleid en meehelpen bij jongerenactiviteiten binnen onze parochie?

Stuur dan een berichtje aan diaken Ronald van Berkel, r.vanberkel@hnpz.nl

We zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe mensen!