Jongerenvieringen in de parochie


Iedere tweede zondag van de maand is er een speciale jongerenviering onder leiding van pastor Walther Burgering. Elke maand in een andere kerk. Kijk voor het actuele overzicht bij Vieringen

Verschillende tiener- en jongerenkoren van binnen en buiten de parochie verlenen hun medewerking aan deze viering. Naast goede muziek is er ruimte voor een preek in dialoog (samen dus de preek maken), worden verrassende plaatjes en een videoclip getoond.

De viering wordt altijd samen met jongeren voorbereid op de maandagavond. Je bent van harte welkom om mee te helpen!

Voor wie?

Jongeren, die op de middelbare school zitten (vanaf 12 jaar)

Wanneer?

Iedere 2e zondagochtend van de maand

Waar?

In een kerk, zie het actuele overzicht Vieringen

Aanmelden?

Voor het meehelpen voorbereiden, graag aanmelden bij pastor Walther Burgering, w.burgering@hnpz.nl