Kindercrèche, Kinderwoorddienst


Voor de jongste jeugd zijn er in de H. Nicolaasparochie crèches en kinderwoorddiensten parallel aan de zondagse vieringen in de kerken van de Nicolaas, de Tabor en de Wijngaard (alleen in de vastentijd en adventsperiode). In de Nicolaaskerk is er op de eerste en derde zondag crèche, en verder altijd als het koor Incanto zingt.

Kindercrèche

De crèche is ingesteld voor kinderen van 0 tot ca. 4/5 jaar. Hier wordt er op de kleintjes gepast door twee ervaren moeders en divers speelgoed aangeboden om de kinderen bezig te houden. De kinderen dienen uit veiligheidsoverwegingen zelf door de ouders te worden gebracht en gehaald naar de crèche.

Kinderwoorddienst (KWD)

De Kinderwoorddienst is bedoeld voor kinderen vanaf een jaar of 6, Zij worden uitgenodigd om, na de begroetingswoorden van de voorganger, met de begeleidster mee te gaan. In de naastgelegen ruimte wordt hen een kinderversie van de evangelielezing voorgelezen, gevolgd door een spiegelverhaal waarin het evangelie wordt 'vertaald' naar hun ervaringswereld. Dat geeft aanleiding tot een gesprekje, en daarna verwerken de kinderen het thema door middel van een knutselopdracht. De kinderen komen zoals gewoonlijk naar de kerk terug bij de Vredewens. Echter, na de communie, gaan ze weer terug naar de Kinderwoorddienst. Daar ronden ze dan hun activiteiten af en besluiten ze de bijeenkomst met een gebed. Na afloop worden ze daar door hun ouders opgehaald. Uit veiligheidsoverwegingen staan op iedere groep altijd 2 vrijwilligers, zo ook op deze groep.

Wilt u uw kindje laten dopen?


Net geboren en de wens om uw kindje te laten dopen? Ouders kunnen meermalen per maand terecht in de Nicolaaskerk op zondagmiddagen voor een speciale doopviering. Lees hier verder over de Doop.


Peutercatechese

De vraag naar goede kinderbijbels en uitleg voor peuters lijkt steeds groter te worden. Het team is bezig hier invulling aan te geven.

Binnenkort volgt hier meer informatie over peutercatechese.