Vrijwilligersbijeenkomsten voor hele parochie

Jaarlijks 'dankjewel'


Ieder jaar worden vrijwilligers in onze parochie op een passende wijze bedankt. In 2015 zijn we begonnen met een parochiebreed vrijwilligersfeest. Er werd op zaterdagavond in de H.Nicolaaskerk een speciale viering gewijd aan het werk van onze vrijwilligers en aansluitend was er voor alle vrijwilligers in de parochie een feest in het Parochieel Centrum 'De Kapelaan'. Dit feest was in 2015 en in 2016 zeer geslaagd, maar bereikte toch niet alle vrijwilligers. In 2017 heeft het parochiebestuur er voor gekozen even een jaar over te slaan om in 2018 op een andere wijze invulling hier aan te kunnen geven. In 2018 is besloten voortaan in kleinere groepen overdag gezellige bijeenkomsten te organiseren.

Verbinding

Binnen de parochie en haar vijf kerken zijn ca. 700 vrijwilligers actief op divers terrein. Het parochiebestuur wil de vrijwilligers uit de diverse wijken met elkaar in verbinding brengen om vooral samen gemeenschap te zijn. Ook is het een 'dankjewel' van het bestuur en het pastoraal team aan alle vrijwilligers. Daarom is ieder, van gebedsleider tot aan bezorger parochieblad NicolaasNu en van medewerker ledenadministratie tot aan begeleider van communicanten van harte welkom op dit speciale bijeenkomsten. Via het mededelingenblad en het parochieblad vinden oproepen plaats voor specifieke groepen. Dus bent u vrijwilliger, houd dit dan in de gaten! 

En bent u nog geen vrijwilliger?

Bent u nog geen vrijwilliger, maar heeft u interesse in vrijwilligerswerk in onze parochie? Kijk dan ook eens bij Vrijwilligers of geef u op via Contactformulier Vrijwilligers. Er is altijd wel iets te doen en u ontmoet heel wat nieuwe mensen.