Startdag H.Nicolaasparochie

Jaarlijks evenement in september


Ieder jaar in september is er op zondag in de H.Nicolaaskerk een bijzondere viering, de Startdagviering. Die dag zijn er geen vieringen in de andere kerken en vieren we met de gehele parochie de start van een nieuw jaar. 

Lunch na afloop

Na de feestelijke viering, waarin vrijwel het gehele pastorale team voorgaat, is er een gezellig samenzijn in het Parochieel Centrum 'De Kapelaan' aan het Nicolaasplein (in 2014 nog in de pastorie). Er wordt voor broodjes, koffie/thee gezorgd en natuurlijk ook drinken en lekkers voor de kinderen. Vaak is er ook wat leuks te doen (workshops of anderzins).

In 2014 is dit evenement gestart en door het succes nu jaarlijks herhaald. Mede dankzij vele vrijwilligers uit diverse wijken is deze dag ieder jaar weer een prachtig evenement.

Komt u ook een keer met onze vieren?

Kijk voor de startdagviering van dit jaar bij het overzicht Vieringen en/of bij de Agenda. U bent van harte welkom!