Pastor Van Winkel vierde 50 jaar priester

 

Pastor Hans van Winkel werd in de oude kathedraal in Rotterdam op 23 mei 1964 tot priester gewijd. Zijn loopbaan kende veel parochies, maar de Nicolaasparochie was zijn laatste. In 2014 was hij vijftig jaar priester.

Zoetermeer laatste parochie

Zoetermeer kwam in beeld toen hij 65 jaar werd. Pastoor Flohr, die op de priesteropleiding Vronesteyn stage bij hem had gelopen nodigde hem uit naar Zoetermeer te komen. Pastor Van Winkel: "Al na een week was ik gecharmeerd van de parochie en van de stad in ontwikkeling. Met dankbaarheid kijk ik als pastor en als emeritus terug op mijn Zoetermeerse tijd. Ik voel me mede dankzij de goede sfeer en het enthousiasme van de parochianen echt thuis in de Nicolaaskerk in het Dorp en in de wijkkerken." 

Gouden priesterfeest in 2014

Pastor Van Winkel is op 75 jarige leeftijd in 2012 met emeritaat gegaan, maar was nog steeds actief als vrijwillig pastor in de parochie en ging regelmatig voor. In 2014 werd zijn gouden priesterfeest gevierd in de parochie. De feestelijke jubileumviering vond plaats op 29 mei 2014 (Hemelvaartsdag) met een eucharistieviering om half elf in de Nicolaaskerk.

Cheque voor Priesteropleiding Vronesteyn

Ter ere van zijn gouden priesterfeest kreeg pastor Van Winkel in de kerk een cheque van € 2.000,= overhandigd door Jos Borsboom, vice-voorzitter Parochiebestuur. Een mooie opbrengst voor de Priesteropleiding Vronesteijn, waar de pastor in emeritaat een bijdrage voor had gevraagd aan alle parochianen. Na afloop van de viering was er een receptie in de Doortocht in de Leyens. Pastor Van Winkel heeft zelf een mooi fotoboek ontvangen van de viering en de receptie.

Afscheidsviering in 2015

In september 2015 verhuisde hij naar Voorhout en op zondag 22 november ging hij voor een laatste keer voor in de Nicolaaskerk en kreeg hij een afscheidsreceptie aangeboden in 'De Kapelaan'. 

Opnieuw een afscheid in 2018

Op 29 mei 2018 overleed pastor Van Winkel op 81 jarige leeftijd. Op 5 juni 2018 vond de uitvaart plaats in de H.Nicolaaskerk. Bisschop Van den Hende ging voor en o.a. pastores Van der Bie, Flohr en Burgering concelebreerden. Het was vooral een dankbare viering waar heel veel mensen hun steun betuigden en hem herdachten. Ook op Facebook werd volop gereageerd op zijn overlijden en waren er vele, vele steunbetuigingen. Hij was een pastor met een groot hart.