Pastor Huub Flohr vertrekt bij de H.Nicolaasparochie

persbericht


Met ingang van 1 januari 2016 vertrekt pastor Huub Flohr, al 13 jaar het boegbeeld van de H.Nicolaasparochie, uit Zoetermeer. Bisschop monseigneur Van den Hende van het Bisdom Rotterdam heeft hem benoemd tot pastoor van een nieuw op te richten parochie St.Christoffel te Rotterdam-Oost, Nieuwerkerk, Capelle, Krimpen en Lekkerkerk.

Hoewel pastor Flohr veel zin heeft in deze nieuwe uitdaging, gaat hij met weemoed in het hart weg. In de afgelopen jaren is veel gebeurd en kijkt hij terug op mooie jaren met de bouw van een nieuw parochiehuis en bijzondere vieringen in de diverse wijkkerken. Hij heeft ook veel mensen in Zoetermeer leren kennen, die hij een warm hart toedraagt.

Het parochiebestuur ziet hem met lede ogen vertrekken. Het Bisdom Rotterdam zal samen met het parochiebestuur en pastoraal team zo spoedig mogelijk opvolging regelen. Het bestuur is dankbaar voor wat pastor Flohr voor de parochie heeft gedaan en zal eind december nog een afscheid voor hem organiseren

PERSB 0509 Pastor Flohr vertrekt FOTO1.jpegPERSB 0509 Pastor Flohr vertrekt .jpg

Afscheidsviering


Op 27 december 2015 ging pastoor Flohr voor het laatst voor in een bijzondere afscheidsviering in de H.Nicolaaskerk. Na afloop was er een receptie. Een impressie vindt u hier: Foto's afscheid Flohr