Nicolaaspenningen uitgereikt bij jubileum H.Nicolaaskerk

Persbericht


Op 15 mei 2016 zijn na een bijzondere jubileumviering in de H.Nicolaaskerk, drie Nicolaaspenningen uitgereikt. Vol trots namen zowel Leo de Brabander, Herman Buitendijk als Ton Vermeulen de onderscheidingen in ontvangst, die zij kregen voor hun jarenlange trouwe ondersteuning en inzet voor de parochie.

Leo de Brabander

Leo de Brabander is al sinds zijn komst naar Zoetermeer in 1980 actief in diverse vrijwilligersfuncties, zo ook bij de parochie. Zo heeft hij vanaf 1984 als bouwdeskundige de bouw en inrichting van de Taborkerk en een groot renovatieproject aan de Nicolaaskerk geleid. Na ca 10 jaar 'trekken en duwen' heeft hij ook de bouw van het Parochieel Centrum 'De Kapelaan' gerealiseerd en momenteel is hij nog steeds actief met de plannen voor de herinrichting van de Begraafplaats. Talloze verbouwingen staan op zijn conto en hij heeft als adviseur Bouwzaken ook jarenlang het parochiebestuur gesteund en geadviseerd bij het ontwikkelen van beleid over de diverse gebouwen.

Herman Buitendijk

Leo werd ondersteund in alle uitvoerende werkzaamheden door Herman Buitendijk. Ook Herman loopt al vele jaren rond als algemeen technisch beheerder op het parochiebureau en als aanspreekpunt voor de Nicolaaskerk. Hij heeft heel wat pastores verhuisd, verbouwingen en reparaties bij diverse gebouwen en machines uitgevoerd. Hij stond en staat nog steeds dagelijks klaar voor calamiteiten, voor festiviteiten in de kerk, bij de parochie, haar kerken en in de laatste jaren ook bij 'De Kapelaan'. Daarnaast maakt hij ook vele uren bij 't Schuurtje van Vincentius. Kortom twee heren, zonder wiens expertise heel wat projecten niet zo succesvol waren verlopen.

Ton Vermeulen

Maar ook Ton Vermeulen heeft een tomeloze inzet, waar het de parochie aangaat. Op de dag dat hij, samen met schrijver Bert van Oosterhout, het boek '100 jaar Nicolaaskerk in Zoetermeer' presenteerde, heeft ook Ton een onderscheiding voor zijn grote inzet bij de parochie gekregen. Ton is zijn hele leven eigenlijk sterk verbonden met de Nicolaasparochie. Als kind was hij misdienaar en koster. Later werd hij coördinator op het Parochiebureau, waar hij bijna een fulltime job aan had. Tegenwoordig gaat hij als gebedsleider voor in de vieringen en als historicus organiseert hij de jaarlijkse Monumentendag voor de Nicolaaskerk en nu het 100 jarig bestaan. Hij is daarnaast ook nog actief bij het Historisch Genootschap en neemt hij zitting in de Commissie Begraafplaats H.Nicolaas. Het parochiebestuur is ook Ton zeer dankbaar voor zijn grote betrokkenheid, die hopelijk nog vele andere vrijwilligers zal inspireren.

150516 Nicolaaspenningen uitgereikt.jpg

Van links naar rechts: Ton Vermeulen, Leo de Brabander en Herman Buitendijk.