Nicolaaspenning uitgereikt aan Ton van Lier

Persbericht


Op 5 november 2016 is tijdens de zaterdagavondviering in de H.Nicolaaskerk mevrouw Ton van Lier blij verrast met de Nicolaaspenning, die door pastoor Jaap van der Bie werd uitgereikt. Mevrouw Van Lier is al meer dan 40 jaar voor de kerk actief en momenteel met haar 90 jaar (!) de oudst werkende vrijwilliger op het parochiebureau. Sinds zij in 1967 is komen wonen in Zoetermeer heeft zij zich altijd zeer breed en met een enorme 'drive' ingezet voor de katholieke gemeenschap in de groeistad.

Coördinator voor jong en oud

In 1972 was ze secretaris van de Wijkcommissie Palenstein en de contactpersoon voor de kindercrèche in het voormalig Kruispunt aan de Osylaan. Ook nam zij zitting in de Commissie Tweede Kerk en stond daarmee aan de basis van de bouw van de Doortochtkerk in Buytenwegh, die vorig jaar zijn 40 jarig jubileum vierde. Circa 8 jaar is zij coördinator geweest van de lectorengroep in deze nieuwe kerk en ook daar was zij het aanspreekpunt voor de crèche en de kindernevendienst. In 1980 heeft ze het ouderenbezoek opgezet voor de katholieke bewoners van 'T Seghe Waert. Naast de coördinatie nam ze zelf ook een groot deel van de ouderenbezoeken voor haar rekening en bracht ook de Communie bij zieken thuis. Ze zat als secretaris in de Parochieraad en was eind jaren 80 een paar uur per week werkzaam op het secretariaat van het Parochiebureau. Ook de organisatie van parochiële bedevaarten naar Lourdes en Banneux in de jaren 90 staan op haar naam.

Nog steeds actief

Inmiddels is mevrouw Van Lier op hoge leeftijd en is ze, met haar enorme geestkracht en energie, nog steeds actief als vrijwilliger. Ze verzorgt samen met de pastoor de maandelijkse katholieke vieringen in Vivaldi, Monteverdi en de Morgenster en is nog elke week op het parochiebureau te vinden om het mededelingenblad of boekjes te vouwen.

Hoewel het parochiebestuur niet verwacht of verlangd, dat vrijwilligers op zo'n hoge leeftijd nog door blijven werken, is het vanzelfsprekend wel een hele bijzondere prestatie om bij stil te staan. Om uiting te geven aan deze waardering werd haar de Nicolaaspenning omgehangen als dank voor al haar werk en toewijding. Na afloop werd zij nog toegezongen op het vrijwilligersfeest in 'De Kapelaan'.

05112016 Nicolaaspenning VANLIER foto.jpg

05112016 Nicolaaspenning VANLIER foto2.jpg