Nicolaaspenning uitgereikt aan Ruud Speckens

Persbericht


Op 11 oktober 2012 hebben de vrijwilligers van het parochiebureau afscheid genomen van Ruud Speckens als vrijwilliger. Met zijn 80 jaar was hij tot voor kort nog zeer actief, maar wegens gezondheidsredenen heeft hij moeten stoppen. Als dank voor zijn jarenlange en parochiebrede inzet heeft de heer Speckens daarom op zondag 21 oktober 2012 in de Nicolaaskerk de zilveren Nicolaaspenning uitgereikt gekregen van pastor Flohr. Een bijzondere onderscheiding voor een bijzonder mens, die wordt uitgereikt aan vrijwilligers die parochiebreed en langdurig hun inzet hebben getoond.

Als vroeg gepensioneerde marineofficier kwam Ruud in 1984 werken op het Parochiebureau. De drukkerij, waar toen 1x in de twee maanden het parochieblad 'Meer-in-Zicht' (het huidige NicolaasNu) in elkaar werd gedraaid, was op zoek naar versterking. In de afgelopen 28 jaar was Ruud hier vrijwel iedere week te vinden. Maar hij deed meer. Veel reparaties in de kerk, de pastorie of in het Parochiehuis werden door hem gedaan. Op hoge leeftijd keek hij zelfs nog de banden van de klokken na in de hoge toren van de Nicolaaskerk.

Wij weten dat dagelijks veel mensen als vrijwilliger binnen onze parochie actief zijn. Wij hopen dat mensen zoals Ruud hen kan inspireren in hun werk, wetende dat wij hen een warm hart toe dragen.

In Memoriamnicolaaspenning 2012_01.jpg


Ruud Speckens is overleden in 2014. Wij denken nog vaak aan zijn tomeloze energie en het plezier, wat hij had in het werken met mensen.


Een impressie van de uitreiking.


Na afloop van de viering was er een receptie in het oude Parochiehuis 'De Gouden Leeuw'.