Pastoor Van der Bie geïnstalleerd

Persbericht 


Op zaterdag 13 februari jl. is Pastoor Jaap van der Bie officieel geïnstalleerd in de H.Nicolaasparochie door Monseigneur J.H.J. van den Hende, Bisschop van Rotterdam. De plechtige viering vond plaats in de Nicolaaskerk en werd muzikaal omlijst door een projectkoor in samenwerking met het St. Caeciliakoor. Hoewel de nieuwe pastoor in Leiden woont, is hij geen onbekende in Zoetermeer. Hij heeft er reeds in de jaren '90 stage gelopen bij de Wijngaardkerk van de parochie.

Aan het eind van de viering reikte Peter Albers, namens het parochiebestuur en de parochianen, als welkomstcadeau hem een boek aan over Zoetermeer. Ook kreeg hij een plattegrond van de stad omdat hij voornemens is Zoetermeer per fiets nader te gaan ontdekken.

Zijn motto voor de komende jaren zal zijn 'Geloven met hart en handen'. We geloven niet alleen met het hart, maar dragen ook ons geloof uit door onze daden. Hij onderstreept hiermee de belangrijke maatschappelijke rol van de Nicolaasparochie in de Zoetermeerse gemeenschap. Na afloop was er een receptie in Parochieel Centrum 'De Kapelaan'.

Past J vd Bie.jpg

Van de installatie en de receptie zijn diverse foto's gemaakt, zie Foto's installatie Van der Bie