Personen in het zonnetje


Onze parochie kent vele gezichten. Er werken veel vrijwilligers en enkele daarvan hebben in het verleden extra aandacht gekregen vanwege hun bijzondere bijdragen aan onze parochie. Vrijwilligers, die inspireren door hun inzet, energie en toewijding. Die vrijwilligers willen we ook hier graag in het zonnetje (blijven) zetten.

Pastores en medewerkers

Daarnaast zijn er ook professionele krachten in dienst van de parochie. In de historie van de parochie zijn er al veel pastores verwelkomd en uitgezwaaid. Met deze pagina willen we enkelen van hen onder de aandacht brengen, omdat ook zij onderdeel uitmaakten van de historie van onze parochie.