Feestweek 100 jaar Nicolaaskerk100 jr Nicolaaskerk.jpg

Persbericht


In de week van 15 t/m 22 mei 2016 viert de H.Nicolaasparochie het 100 jarig bestaan van de H.Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat 24. Op 15 mei zal de feestweek worden geopend met een feestelijke H.Mis om 11.00 uur waarna in het Parochieel Centrum 'De Kapelaan' het boek '100 jaar Nicolaaskerk in Zoetermeer' zal worden gepresenteerd door de schrijvers Bert van Oosterhout en Ton Vermeulen.

Aansluitend vinden er in die week allerlei activiteiten plaats en wordt de jubileumweek afgesloten op zondag 22 mei met een H.Mis door de Bisschop van Rotterdam, monseigneur J. van den Hende, en een lezing van Paul van Geest over de kerk in de Nederlandse Maatschappij.  Voor het gehele programma zie ook de folder Folder 100 jr Nicolaaskerk (pdf).

Boek 100 jaar Nicolaaskerk in Zoetermeer


Op 15 mei 2016 komt het jubileumboek over de 100-jarige H.Nicolaaskerk uit, geschreven door Bert van Oosterhout en Ton Vermeulen. 

Al vanaf 1816 stond er in de Dorpsstraat een katholieke kerk gewijd aan de H.Nicolaas, maar deze werd in 1857 vervangen. In 1914 was deze kerk al weer te klein geworden en besloot de nieuwe pastoor W.J. van Turnhout dat er een nieuwe kerk met 850 zitplaatsen moest komen. Een deel van de tuin en het toenmalige kerkhof werd opgeofferd en er kwam een grotere kerk. Een Tilburgse aannemer kreeg de opdracht voor de bouw voor Fl.67.500,=. Op 15 mei 1916 vond de consecratie plaats door de bisschop van Haarlem. In de jaren die volgden werd de kerk binnen verfraaid met altaren, biechtstoelen en de schilderingen van Frans Loots. In het boek kunt u meer lezen over de architect Jan Stuyt, de bouw van de kerk, het interieur en de ontwikkeling van de H.Nicolaasparochie. Meer informatie vind u hier: Boek 100 jaar Nicolaas

Terugblik: Nicolaaspenning, concert etc


Ook in de pers werd er aandacht besteed aan het jubileum.artikel in krant 100jrnicolaas.jpg

Er zijn drie vrijwilligers, die nauw betrokken zijn bij de Nicolaaskerk in het zonnetje gezet. Zij hebben de Nicolaaspenning uitgereikt gekregen.  

Concert


Tijdens de feestweek was er ook een mooi concert. Hier een verslag van Dammis de Geus: 

Zo'n 130 mensen bezochten het wekelijkse lunchconcert woensdagmiddag in de 100-jarige Nicolaaskerk. Het was een van de activiteiten van de eeuwfeestcommissie. De overbekende Toccata en Fuga in d.kl.terts van J.S.Bach werd majestueus vertolkt door gastorganist Ronald de Jong. Hij had het Lohmanorgel in de Oude Kerk verwisseld voor het Johannesorgel in de jubilerende kerk. De Jong speelde met Scherzo uit 1956 ook een eigen compositie die heel feestelijk klonk. Mezzosopraan Maaike Bakker zong de sterren van de hemel. Begeleid door Josje Goudswaard op de piano maakte zij indruk met romantische liederen van Schubert, Schumann en Mozart. Ze kregen warm applaus en bloemen van voorzitter Jo Fijen van de feestcommissie. 

Basisscholen vierden mee


In de feestweek heeft broeder Alex voor de Paulusschool en de Achtsprong gespeeld. 90 kinderen hebben hiervan genoten. Hij is ook nog op Het Palet geweest (29) kinderen. Kinderen hadden als tegenprestatie een mooi schilderij gemaakt met proficiat 100 jaar Nicolaaskerk. Dat heeft de broeder aangenomen en mee naar huis genomen.