De parochie groeide met 4 wijkkerken

 

In 1966 telde Zoetermeer 7.000 inwoners, waarvan 2.000 rooms-katholieken. Op 1 augustus 1967 is kapelaan J.W Bergen benoemd tot zielzorger van Groot-Zoetermeer. Zoetermeer wordt groeistad voor Den Haag en groeit snel uit tot een zeer grote stad met inmiddels meer dan 120.000 inwoners. En ook het bestand van de parochie groeide. De Nicolaaskerk werd te klein.

Er wordt gezocht naar een gelegenheid waar eens per maand een eucharistieviering gehouden kan worden, een tweede kerkgelegenheid naast de Nicolaaskerk. Op 31 maart 1968 is er een eerste eucharistieviering in de kantine van de NV EBA in de Palensteinse polder. Er kunnen maar 50 mensen in de kleine kantine. Nieuwe behuizing wordt vervolgens gevonden in de aula van de RK school aan het Schoutenveld, waar eens in de veertien dagen een viering volgt. De toeloop is echter zo groot dat er vanaf begin 1969 ieder weekend drie vieringen zijn. Twee op zondagochtend en één op zaterdagavond.

En er komt een koor...

Er vormt zich in 1969 al gauw een groepje mensen dat de vieringen met koorzang wil begeleiden. Zes jaar later vormen zij het gemengd koor van de Doortocht. Vanaf 8 november 1970 heeft Zoetermeer een tweede kerkgelegenheid, niet meer alleen voor Palenstein, maar als alternatief voor alle katholieke Zoetermeerders: het Kruispunt aan de Osylaan (waar nu de Mormonentempel staat). Op 10 oktober 1971 wordt pastor C.J. Schut geïnstalleerd. Maar Zoetermeer groeit door. Er is behoefte aan een tweede kerkgebouw.

Doortocht

Op 2 mei 1975 wordt de eerste paal geslagen van de Doortocht. De kerk wordt gebouwd midden in de polder, ten zuiden van de Van Beekhoeve, de boerderij van Jaap Huisman aan Broekweg 5. De boerderij is inmiddels gesloopt. Op 14 december 1975 is de laatste viering in het Kruispunt. Koorleden, lektoren, medewerkers van de "kinderkresj" en kindernevendienst trekken 's middags in processie naar de Doortocht. Om drie uur wordt de kerk ingewijd door de bisschop van Rotterdam, mgr. Simonis.

Genesareth

In 1969 verrezen de eerste huizen in de wijk Meerzicht. Al snel werden er op zondag vieringen gehouden in de gymzaal van een school. Begin 1970 werd gebruik gemaakt van een 'aanloopcentrum' waar diverse kerken gebruik van maakten. Na de bouw van het Wijkcentrum Meerzicht werd door de parochie een bovenzaal gehuurd, waar vieringen plaats vonden.

Eind jaren '80 groeide de roep op een eigen kerkgebouw en op 1 november 1990 werd de huidige Genesareth geconsacreerd door de toenmalige Bisschop van Rotterdam, Mgr. R.Ph. Bar. Hij werd geassisteerd door pastoor Schoenmakers, toenmalige moderator van onze parochie, en de deken van het dekenaat Vlietstreek, pastor De Graaf.