Gebeurtenissen in de H.Nicolaasparochie (chronologisch)

Jaar

Maand

Gebeurtenis

1817   Katholieken Zoetermeer en Zegwaart hebben eigen kerk bij Voorweg
1827   Aanleg begraafplaats achter huidige H.Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24
1873   Begraafplaats H.Nicolaaskerk: 1e steenlegging bouw kapel, later priestergraf 
    met kelder 'de verrijzenis' genoemd
     
1915  mrt 17 Maart: 1e steenlegging en bouw H.Nicolaaskerk door pastoor Turnhout
    architect Jan Stuyt
     
1916  mei 15 Mei: consecratie Nicolaaskerk door Bisschop Van Haarlem
1962   Grote renovatie H.Nicolaaskerk
     
1971 sep  Kerkhof H.Nicolaaskerk: afbraak verrijzenis priestergraven
    (bouwvallige staat)
     
1974   Begraafplaats in ruste, alleen nog bijzettingen mogelijk
     
1975 dec 14 December inwijding Doortocht
1987 nov  20 November: inwijding Tabor
1990 nov  1 November: inwijding Genesareth
     
1991   75 Jaar H.Nicolaaskerk, boekje 75 jaar Nicolaaskerk
    Restauratie H.Nicolaaskerk van o.a. schilderingen
     
1992  okt 30 Oktober: inwijding Wijngaard
     
2002   Installatie pastoor H.C. Flohr (Huub)
    Installatie pastor J.C. van Winkel (Hans)
     
2009   Afscheidsviering pastoraal werker Paul Sas
2010   Pastor Schut (i.e) overleden en bijgezet in priestergraf
     
2012   Pastor van Winkel met emeritaat (75 jaar), maar blijft vrijwillig voorgaan
    Start Nicolaasproject Oosterheem
  mei Medewerker Rob Schouten, Chef de bureau, gaat met pensioen
  okt  Nicolaaspenning voor Ruud Speckens
     
2013   Verkoop grond aan Gemeente Zoetermeer: Pastoresbos, deel van tuin 
    parochiebureau en overdracht Wesp gebouw.
  aug Laatste keer verhuur ruimten oude Parochiehuis ‘De Gouden Leeuw’
  sep  Afscheidsviering pastoraal werker Conny Hofschreuder
    en laatste keer receptie in oude parochiehuis
     
 2014 jan Start sloop oude parochiehuis ‘De Gouden Leeuw’
  feb  Archeologisch onderzoek en vondsten plek oude parochiehuis
  mrt  Eerste paal geslagen voor bouw Parochieel Centrum
  mei  Priesterfeest 50 jaar Pastor Van Winkel
  sep  Voor het eerst Startdag gevierd met een parochiebreed Jeugdfeest
  okt  Oplevering nieuwbouw Parochieel Centrum
  nov  Oprichting Stichting Parochieel Centrum H.Nicolaas (exploiteerder gebouw)
  nov  Open huis nieuwbouw Parochieel Centrum, kiezen van een naam.
     
 2015  jun Opening, inwijding gebouw Parochieel Centrum ‘De Kapelaan’ 
    door pastor Flohr
  sep  Nicolaaspenning voor Matthe Vermeulen en Ron Vermeulen
    Wandkleed in ‘De Kapelaan’ onthuld
  nov  25 Jaar jubileum Genesareth
    Afscheidsviering pastor Van Winkel
    Voor het eerste een parochiebreed vrijwilligersfeest
    Start Actiefonds voor inrichting ruimten ‘De Kapelaan’
  dec  40 Jaar jubileum Doortocht en Doortochtkoor
    Afscheidsviering pastor Flohr
     
 2016 feb Installatie pastoor J. van der Bie (Jaap)
  mrt  Pater Jan Hoogma overleden (Doortocht voorganger)
  apr  Afscheid medewerker Ankie Kamphuis, Chef de Bureau 
  mei  100 Jaar jubileum H.Nicolaaskerk
    Verschijning boek 100 jaar Nicolaaskerk
    Nicolaaspenning voor Leo de Brabander, Herman Buitendijk, Ton Vermeulen
   sep Nicolaaspenning voor Ellen van der Kruk
   nov Introductie het nieuwe ’Onze Vader’
    Nicolaaspenning voor Ton van Lier
     
 2017 mrt Afscheidsviering pastoraal werker T.M.C. Epskamp (Thea)
  jun  Installatie pastoraal werker P.M.C. Feijen (Ella)
     
2018 januari Afscheidsviering diaken Walther Burgering (per 1 april weg)
  maart Presentatie Visie "Samen-werken aan onze toekomst"
  mei Pastor Van Winkel overleden
  september Installatieviering diaken R. van Berkel (Ronald)
2019 juli Advies Werkgroep NicolaasStraks uitgereikt aan Parochiebestuur
  september Afscheidsviering van pastor Van Vliet