Periodieke Gift

Met hetzelfde geld geeft u meer! 

Periodiek schenken biedt fiscale voordelen 

De Belastingdienst heeft een speciale regeling voor particulieren om schenken aantrekkelijker te maken. Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn schenkingen aftrekbaar en dit kan veel voordeel opleveren voor u maar met name ook voor uw parochie. Met het zelfde bedrag kunt u méér schenken, want de fiscus betaalt mee.

Hoe werkt het?


Een gewone gift

U schenkt een bedrag aan een goed doel en afhankelijk van de hoogte van de gift en uw inkomen is dit bedrag wel of niet aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Voor de belastingaftrek gelden dan de volgende voorwaarden:

  • De instelling dient de ANBI-status te hebben.
  • het bedrag van de gift bedraagt meer dan 1%* van uw inkomen met een minimum van € 60,=* (drempelbedrag).
  • Het verschil tussen de gift en het drempelbedrag is aftrekbaar tot een maximum van 10%* van uw inkomen.

Afhankelijk van het belastingtarief van uw aangifte, wordt een deel van de nettogift door de Belastingdienst terugbetaald. Voor nadere informatie omtrent uw inkomen, partnerinkomen, andere vormen van schenkingen etc. adviseren wij u contact op te nemen met de Belastingdienst.

Een periodieke gift

U schenkt minimaal 5 jaar lang ieder jaar een vast bedrag (wel of niet in termijnen) aan een goed doel. U mag het jaarbedrag volledig van de belasting aftrekken mits u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De instelling dient de ANBI-status te hebben.
  • Er wordt geen tegenprestatie tegenover gesteld door het doel.
  • De periodieke gift wordt vastgelegd in een onderhandse overeenkomst tussen u en de ontvangende instelling.
  • u maakt op regelmatige basis minstens 1x per jaar, minimaal 5 jaar lang, vaste bedragen over naar het goede doel.
  • Met deze optie kunt u dus nog méér geven.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, vraag dan naar onze folder Periodiek Schenken of download hem direct. Aan de hand van een rekenvoorbeeld wordt u meer duidelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn. De overeenkomst kunt u hier ook downloaden, direct invullen en opsturen. U hoeft niet meer naar een notaris, wij regelen het zo voor u. Wilt u meer weten over onze ANBI status kijkt u dan hier: ANBI status.

Meer weten over
Periodiek Schenken?

Voorkant folder schenken.png
 

 U kunt de folder ook aanvragen via Aanvraagformulier

Overeenkomst regelen?

Stuur beide zaken op naar de Financiële Administratie en alles wordt voor u geregeld.