Automatische Incasso van uw kerkbijdrage

Wel zo makkelijk én goedkoper 

U kunt uw kerkbijdrage laten incasseren door een doorlopende incassomachtiging aan ons af te geven. Dan wordt uw kerkbijdrage automatisch van uw rekening afgeschreven en hoeft u zelf geen opdrachten aan de bank te verstrekken. Dat is wel zo makkelijk, maar ook goedkoper voor ons!

Het betalingsverkeer voor het verwerken van acceptgiro's en overschrijfkaarten zal in de toekomst alleen maar duurder worden. De acceptgiro's worden namelijk in 2018 afgeschaft. De verwerking van een acceptgiro kost ons nu al 30 cent. Een automatische bijschrijving kost ons 15 cent. Maar een incassomachtiging kost slechts 9 cent! Helpt u mee besparen? Vraag vandaag nog de groene incassomachtigingskaart aan en vul hem in. Ieder bedrag is welkom. (Als we de kosten van de parochie omslaan naar het aantal parochianen, dan kost een parochiaan de parochie gemiddeld €10,= per maand). Zie ook het Aanvraagformulier.

Betalen in termijnen mogelijk

U kunt per jaar betalen, maar ook in termijnen: per maand, per kwartaal of per halfjaar. Incasso's worden altijd in de eerste of tweede week van een maand geïncasseerd. Kwartaalmachtigingen worden in februari, mei, augustus en november ingepland en halfjaarmachtigingen in maart en september. Jaarlijkse en maandelijkse incasso's worden geïnd in de maand nadat de incasso is verwerkt.

U krijgt van uw (wijziging van uw) incassomachtiging altijd een bevestiging per brief. let u er op wel op dat u ten tijde van de incasso voldoende saldo heeft op uw rekening, anders kunnen wij niet incasseren.

Niet eens met een incasso?

Bent u het niet eens met een incasso, neemt u dan even contact op met onze Financiele Administratie. In principe wordt er alleen een bedrag geïncasseerd als u daar zelf opdracht voor heeft gegeven. Maar er kan natuurlijk ook wel eens een bedrag verkeerd worden gelezen of uw partner heeft voor dezelfde rekening een machtiging afgegeven en u bent daar niet van op de hoogte.

U kunt natuurlijk ook het bedrag via uw bank (binnen 56 dagen) zelf storneren, maar die stornering wordt aan ons in rekening gebracht (40 cent) en uw incasso wordt er niet mee stopgezet c.q. gewijzigd. Daarom vragen wij u vriendelijk altijd even ons een berichtje te sturen of te bellen zodat wij eventuele fouten in het systeem direct kunnen corrigeren en indien gewenst het bedrag terug kunnen storten. Dat scheelt ons geld en het probleem zal zich niet opnieuw meer voordoen.

Wijzigen of intrekken van een incasso

U kunt uw lopende incasso altijd tussentijds wijzigen. De wijziging gaat dan zo snel mogelijk in met inachtneming van de incassotermijnen. U kunt de frequentie aanpassen, het bedrag of uw adres. Indien u uw bankrekeningnummer aanpast dan wordt dit door de bank gezien als een nieuwe incasso en duurt de eerstvolgende incassering qua verwerking iets langer. U krijgt in geval van een andere bankrekening ook een ander MANDAAT nummer. Met dit mandaatnummer staat uw incasso in ons systeem geregistreerd. Dit nummer wordt ook aan u bevestigd per brief. In verband met de verwerking verzoeken wij uw wijzigingen uiterlijk voor het eind van een maand aan ons door te geven. U kunt dit doen met de gele wijzigingskaart die u hier kunt aanvragen: Aanvraagformulier

Nog vragen?

Als u meent een incasso te hebben afgegeven en u heeft geen brief ontvangen in januari met de Kerkbalans, dan vernemen wij dat graag van u. En als u nog andere vragen heeft over dan helpen wij u graag.

Wij hopen dat u (wederom) mee doet met Kerkbalans en het goede werk van onze kerk blijft ondersteunen. Alvast dank voor uw financiële bijdrage!