Actie Kerkbalans

Ieder jaar in januari vragen wij uw bijdrage

Landelijke Campagne

Actie Kerkbalans is al jaren een grote landelijke campagne in Nederland, waarmee plaatselijke kerken van vijf Kerkgenootschappen (zoals de RK kerk Nederland) hun leden om een financiële bijdrage vragen. Veel kerken staan om verschillende redenen financieel onder druk. Toch zouden velen, en niet alleen actieve kerkleden, het jammer vinden als de plaatselijke kerk definitief de deuren moet sluiten. Dit is een verlies dat verder gaat dan een krimpende kerk. Ook op maatschappelijk en sociaal samenbindend vlak betekent dit een verarming voor een stad, dorp of een bepaalde wijk.

Kerk heeft belangrijke rol in de samenleving

Uit een onderzoek naar armoede in Nederland in 2013 bleek dat de gezamenlijke kerken onder meer goed zijn voor 30 miljoen euro besteed aan concrete hulpvragen en voor 53 miljoen euro aan onbetaalde inzet van vrijwilligers op allerlei gebied. Dit is mogelijk als en omdat het met de lokale kerken goed gaat en dat kost geld. Het geld dat daarvoor wordt bijgedragen via de Actie Kerkbalans is een investering die rendeert. Het wordt niet alleen besteed aan het gebouw, maar ook aan pastorale zorg, plaatselijke projecten en activiteiten.

Actie Kerkbalans voor onze parochie

Zo ook onze parochie. Het is onze belangrijkste bron van inkomsten en de opbrengst gaat geheel naar onze parochie. In de 3e en 4e week van januari loopt de landelijke campagne en kunt u een enveloppe in de bus verwachten van uw parochie. Wij hopen dat u de moeite neemt om de folder te lezen en een positieve financiële bijdrage wilt leveren aan het goede werk van onze vrijwilligers en pastores in de wijken, in de kerken en in samenwerking met anderen.

Sinds 2015 wordt er gewerkt met de slogan 'Kerk in Balans'. Daarmee geven we aan dat we elkaar nodig hebben om gemeenschap te kunnen zijn. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te blijven, is geld nodig. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Zo houden we de "Kerk in balans".  Mogen wij ook op u rekenen?

Actie Kerkbalans lopend jaar

Klik op het logo of kijk voor de Actie Kerkbalans van dit jaar bij onze Persberichten.