Vrijwillige Kerkbijdrage

 

Actie Kerkbalans

Als lid van een parochie hecht u waarde aan het bezoeken van uw kerk, wilt u een kaarsje op kunnen steken, een mooie viering bijwonen en ook een priester soms kunnen uitnodigen voor een bepaald sacrament. Al deze zaken kosten geld en middels uw kerkbijdrage ondersteunt u hierin uw eigen parochie. Deze kerkbijdrage is vrijwillig. U blijft altijd lid van onze parochie en heeft als gedoopte recht op alle sacramenten. Dit staat los van uw financiele bijdrage. Maar u begrijpt dat, zonder financiele steun, de kerk er niet voor u en vele anderen kan zijn. Daarom is er ieder jaar in januari een landelijke campagne 'Actie Kerkbalans', waarin u wordt opgeroepen om uw parochie financieel te ondersteunen door een kerkbijdrage te betalen.  Voor meer informatie: Actie Kerkbalans

Uw kerkbijdrage via incasso, goedkoop én makkelijk

U kunt uw kerkbijdrage zelf overmaken via een overschrijving of acceptgiro, maar u kunt ook de parochie machtigen om periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dat kan zelfs maandelijks. Voor u is dat eenvoudig en voor ons de goedkoopste oplossing. En zo steunt u automatisch uw parochie. U kunt altijd heel eenvoudig uw vaste bijdrage wijzigen of stopzetten. Lees hier meer over de mogelijkheden van incasso.

Uw gift is aftrekbaar

De Belastingdienst heeft een speciale regeling getroffen voor particulieren. Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn bepaalde schenkingen aftrekbaar en dit kan veel voordeel opleveren voor u maar met name ook voor uw parochie. U kunt meer schenken, terwijl het u niet meer geld kost. Voor meer informatie: Periodieke Gift

b-Kerkbalans_nwestijllc_tweekleuren.png