Collecte in de kerkHF en Joop Bogaers.jpg

Een bijdrage voor de viering


Bij vrijwel iedere viering wordt er tijdens de offerande een collecte gehouden. Dit is een bijdrage voor de kosten van de viering of soms voor een specifieke activiteit zoals diaconie en PCI, maar dit komt geheel ten goede aan uw parochie.

Collecten voor specifieke groepen

Het pastoraal team bepaalt ieder jaar wanneer en voor welke bijzondere groepen er extra wordt gecollecteerd. In november is er bijvoorbeeld altijd een collecte voor de PCI en in oktober wordt er ook voor Solide gecollecteerd.

Collecten voor derden

Gaande het jaar wordt er ook in de kerk voor derden gecollecteerd. Dit kan soms in de plaats komen van de eigen collecte, maar er kan ook sprake zijn van een 2e collecte of ook wel 'deurcollecte' genoemd. Deze bijzondere collecten worden ieder jaar vastgesteld door het Bisdom Rotterdam. Alle collecten, die bedoeld zijn voor derden, worden overgemaakt aan betreffende organisaties en dat is jaarlijks gemiddeld €16.000,= namens onze parochie. Daarmee steunt uw parochie ook doelen buiten onze eigen gemeenschap.

Hartelijk dank voor uw giften!

Bijzondere (extra) collecten gaande het jaar

 

 
Schema 2018:
Betreft:
opbrengst 2015:
opbrengst
2016:
opbrengst 2017:
1402-0104 Vastenactie  3.604 4.145  
2104-2204 Roepingenzondag (priesteropleiding Bisdom) 454 657  
1205-0205 Pinksteractie (Week Nldse Missionarissen) 1.375 826  
2508-2608 Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA) 342 574  
1509-2309 Vredesweek (PAX) 886 691  
0610-0710 Wereld Missiedag voor de Kinderen (Missio) 376 470  
2010-2110 Wereld Missie Maand (Missio) 719 823  
0311-0411 Zondag voor de Oecumene (St. Willibrordvereniging) 567 489  
1711-1811 Nationale Jongerencollecte (SRKK) 327 171  
0112-2312 Bisschoppelijke Adventsactie 2.435 3.123  
Extra PCI 1.563 1.320  
Extra Diaconie 402 138  
Extra Solide / (Ex)gedetineerden 762 497  
Extra 2015 Nepal  1108    
Extra 2015 Vluchtelingenwerk  1484    
Extra 2016 Krakau WJD   138  
Extra 2016 Vincentius   143  

 

Vreemd geld in collectemand


Hoewel wij dankbaar zijn dat onze collecte manden niet leeg zijn na een viering, moeten wij helaas constateren dat de inhoud soms weinig waardevol voor de parochie is. Zo blijkt, zeker in een periode na een vakantie, dat de manden vaak vol zitten met buitenlands geld, maar ook wasstraatmuntjes, zelfs muntjes van de kermis of anderszins. Helaas is dit van geen waarde voor onze parochie.

Buitenlands muntgeld kan namelijk niet worden ingewisseld bij een bank. De enkele briefjes die wij uit verre landen ontvangen zijn vaak van dusdanige waarde dat ook het inwisselen bij een bank niet loont, omdat de inwisselkoers vaak nog hoger ligt dan de waarde van de briefjes.

Dus een vriendelijk verzoek om alleen eurogeld in de collecte manden te deponeren. Alvast dank voor uw medewerking.