Doneren?

Dan kunnen we samen vieren, samen delen, dankzij uw steun!

 

De H.Nicolaasparochie ziet het als haar taak om mensen met elkaar te verbinden, hoop en hulp te bieden waar nodig is en eenzaamheid op te vangen waar het kan. Met projecten als Maatje voor een Praatje en groepen als M25 wordt met daden invulling gegeven aan ons gedachtegoed 'er te willen zijn voor de ander'. Ontmoetingen zijn daarbij belangrijk.

Wekelijks worden er vieringen georganiseerd in vijf kerken, maandelijks zijn er specifieke ouderen- en jongerenvieringen en allerlei activiteiten en workshops voor jong en oud. Natuurlijk zijn er speciale projecten rond de Eerste Heilige Communie en het Vormsel en vindt er ook onderhoud op de gebouwen plaats.

Als we de parochie en het goede werk van de kerk in stand willen houden, hebben we vrijwilligers nodig en vooral ook uw financiële steun.

Hoe en waarvoor?

Uw gift is goed besteed!

Zonder uw gift kan de parochie met haar kerken niet open blijven. De parochie dient zelf te zorgen voor het salaris van de priesters, het onderhoud op de kerken en het betalen van allerhande kosten, die met de vieringen en de gebouwen te maken hebben zoals energienota's. Hecht u ook waarde aan de kerkgebouwen? Helpt u ons mee dit in stand te houden? Uw kunt uw (eenmalige) gift overmaken op:

NL85 INGB 0002474900 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie H. Nicolaas 

Wilt u ons blijvend steunen?

Wilt u meer weten over Actie Kerkbalans, fiscale aftrekbaarheid van giften en ons als goed doel opnemen in uw testament? Lees hier verder.

Voor eenmalige giften / Actie Kerkbalans


NL85 INGB 0002474900
t.n.v. Kerkbijdragen Parochie H.Nicolaas

kerkbalans-mijn_kerk_viert.png

 Voor specifieke doelen

 

NL25 INGB 000 5185 772
t.n.v. Actiefonds Parochie H.Nicolaas, graag o.v.v. het betreffend doel