Ruiming begraafplaats H.Nicolaaskerk


Nadat door het parochiebestuur en het Bisdom Rotterdam toestemming was verleend de begraafplaats achter de H.Nicolaaskerk te renoveren zijn aan een aantal deskundige partijen voor de uitvoering van de werkzaamheden offerten gevraagd. Gegeven het bijzondere karakter van de renovatie is de uitvoering onderverdeeld in specifiek ruimingswerkzaamheden en de overige werkzaamheden t.b.v. de herinrichting zoals grondwerk, bestrating en beplanting. 

Opdracht voor ruiming gegeven

Sinds enige tijd heeft de commissie Begraafplaats H. Nicolaaskerk alle graven geïnventariseerd, is overleg gevoerd met belanghebbenden/ rechthebbenden en zijn afspraken gemaakt m.b.t de bijzondere wensen. Deze zijn met het ruimingsbedrijf besproken en dienovereenkomstig uitgevoerd. De ruimingswerkzaamheden zijn opgedragen aan Victor & Wijtman Begraafplaatswerken.

De uitvoering van de ruiming is gestart op maandag 25 september j.l.; de oplevering vond plaats op vrijdag 27 oktober j.l. Met de werkzaamheden is begonnen aan linkerhelft van de begraafplaats (zijde kerk) en is het veld naar achteren toe, richting het priestergraf, verder geruimd, vervolgens is de rechterhelft van de begraafplaats op dezelfde wijze geruimd. Een viertal graven zijn in tact gelaten vanwege de grafrust, deze graven mochten niet geruimd worden. De werkzaamheden zijn zorgvuldig uitgevoerd, de stoffelijke resten zijn dagelijks overgebracht in het verzamelgraf. Al het overige is afgevoerd en op grond van de wettelijke voorschriften vernietigd.

Behoud enkele grafzerken

Op advies van Ada Wille, architect van het nieuwe ontwerp, is besloten een aantal kleine en bijzondere grafzerken niet te vernietigen maar tijdelijk op te slaan om later weer beschikbaar te kunnen stellen voor hergebruik. Ook het Historisch Genootschap wilde graag een aantal grafzerken bewaren. 

ruiming2 okt2017.png

ruiming okt2017.png

Grafzerken okt2017.png