Begraafplaats H.Nicolaaskerk


De huidige oude begraafplaats achter de H.Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat 24, die momenteel in ruste is, wordt weer een actieve begraafplaats en zal opnieuw worden ingericht.

Wensen inventarisatie en exploitatie onderzoek

Sinds de aankondiging van de herinrichtingsplannen in 2013, (zie ook Project Herinrichting) is er in opdracht van het parochiebestuur veel in kaart gebracht door de Commissie Begraafplaats H.Nicolaaskerk.

Nabestaanden zijn zo veel mogelijk geinformeerd, er zijn informatieavonden geweest en er zijn verschillende gesprekken met nabestaanden gevoerd. In 2014 zijn alle wensen geïnventariseerd. In 2015 heeft de Commissie Begraafplaats ook de zakelijke kanten van de renovatie onderzocht, zoals de financiering van de renovatie en de mogelijke exploitatie van de nieuwe begraafplaats. Deze financiële kant van de zaak is tijdens een informatieavond in maart 2016 gepresenteerd. 

In 2017 start ruiming

In het afgelopen jaar is er een bodemonderzoek gedaan (veengrond) en zijn de inrichtingsplannen nader uitgewerkt. Ook is er gekeken naar het aanwezige groen. De nodige bomen, die in zeer slechte staat verkeerden, zijn in het voorjaar van 2017 gerooid voorafgaand aan het broedseizoen. Vanzelfsprekend komen er weer nieuwe gezonde bomen voor terug en zal de begraafplaats een groene plek blijven in hartje dorp. In oktober 2017 zijn diverse graven geruimd met inachtneming van enkele graven, waar nog grafrust op rust. Meer informatie over de ruiming vindt u hier.

De Commissie Begraafplaats houdt zich bezig met dit project en heeft in mei en juni nog een tweetal bijeenkomsten georganiseerd. Zie ook presentatie van de eerste avond alsmede nadere informatie van de tweede avond. 

Financiering renovatie: 1% meer op uw spaargeld!

Voor de financiering van de renovatie worden parochianen gezocht die bij willen dragen middels het afsluiten van een obligatielening met de parochie. 

Heeft u vragen aan de Commissie Begraafplaats?
Neemt u dan contact op met het parochiebureau of stuur even een mailtje naar info@hnpz.nl of naar de heer Peter Albers, penningmeester@hnpz.nl 

Dia04.jpg

Klik op de tekening voor een vergroting.