Vieringen
 

De vermelde informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Bijzondere vieringen

In onze parochie worden er regelmatig speciale vieringen georganiseerd.

 • Jongerenvieringen
  Iedere 2e zondagochtend van de maand
 • Taizé vieringen
  Iedere 4e zondagavond van de maand in de Wijngaard
 • Ouderenviering
  Maandelijks bij diverse instellingen en in onze eigen kerken
 • Vesperviering
  Iedere dinsdagavond in de Genesareth 

Kijkt u voor een actueel overzicht bij de betreffende maand.

Kerkopenstellingen

Een half uur voor aanvang van een viering is de kerk geopend. Op sommige dagen is de kerk opengesteld voor stil gebed. Raadpleeg voor meer informatie het actuele maandoverzicht met Vieringen, onder voorbehoud van wijzigingen.


Vervoer

Sommige wijkkerken maken gebruik van een vervoersdienst bij met name ouderenvieringen. Ook zijn er vrijwilligers, die als chauffeur optreden voor mensen die slecht ter been zijn. Wilt u hier gebruik van maken, stuurt u dan even een berichtje naar info@hnpz.nl of vraagt u er naar in de desbetreffende kerk.


Routebeschrijving

Hier treft u een Routebeschrijving aan naar de kerken, ons parochieel centrum en het parochiebureau.


Crèche en Kinderwoorddienst

Bij sommige kerken wordt een Crèche en Kinderwoorddienst gehouden. In het actuele maandoverzicht met Vieringen kunt u nagaan welke kerk wanneer deze mogelijkheid aanbiedt.