Impressie nieuw Parochieel Centrum

 

Het ontwerp: visuele relatie tussen kerk en centrum

Het ontwerp van het Parochieel Centrum, gemaakt door Rob Kruse van DE Architecten uit Delft, bestaat uit een centraal gelegen binnenplein dat de entree vormt voor het Parochieel Centrum. Dit binnenplein heeft aan de zijde van de H.Nicolaaskerk een volledig glazen wand en daarnaast een groot daklicht zodat er een sterke visuele relatie ontstaat tussen de kerk met de fraaie glas-in-loodramen en het centrum. Door de glazen wand met daarin grote schuifpuien wordt de ruimte tussen de kerk en het nieuwe centrum een aantrekkelijke besloten buitenruimte die in de zomer een onderdeel van het binnenplein kan vormen. Vanuit het binnenplein zijn verschillende zalen bereikbaar die plaats kunnen bieden aan allerhande activiteiten zoals vergaderingen, koorrepetities of hobbymiddagen.

Aan de zijde van het Nicolaasplein bevindt zich een jongerengedeelte van twee bouwlagen die door middel van een vide in open verbinding met elkaar staan. Op het dak van het plein bevinden zich twee buitenterrassen bereikbaar vanuit het jongerengedeelte en vanuit één van de zalen. In de architectuur is aansluiting gezocht met het speelse en organische karakter van de Dorpsstraat.

Het ontwerp bestaat uit een aantal volumes, die door middel van glazen stroken visueel van elkaar gescheiden zijn. Elk volume kent een eigen ritmiek en verhouding van gevelopeningen. De bestaande gevel aan de Dorpsstraat blijft in het plan behouden en komt als een soort losse schijf voor het centrum te staan. (Helaas waren we genoodzaakt deze historische gevel te slopen tijdens de bouw, maar daar is een nieuwbouwkopie voor teruggekomen)

Bezoek ons virtueel Parochieel Centrum!

Wilt u ervaren hoe dit nieuwe pand eruit ziet? Klik hier voor een 3D-presentatie.

Wilt u meer weten over het bouwtraject klik dan hier