Bouwtraject Parochieel Centrum, Fase 1

Sloop parochiehuis Dorpsstraat 18 

1 april 2014, verslag Leo de Brabander, Adviseur Bouwzaken

 

Wat een tegenslag!

De aannemer is al weer een paar maanden aan de slag en we staan even stil bij een aantal zaken, die moeten worden geregeld en uitgevoerd voordat überhaupt aan bouwen kan worden gedacht. Het zijn zaken die soms voor grote verrassingen kunnen zorgen, zowel in tijd als in geld. En dat hebben we ervaren! Veel zaken, die moeten worden uitgevoerd als onderdeel en onder de verplichting van de vergunningen, hebben ons flink bezig gehouden.

Meer asbest in het pand dan gedacht

Wat dacht u van het verwijderen van asbest, een belangrijk aandachtspunt bij het slopen. Er werd tijdens de sloop veel meer asbest gevonden dan dat het vooronderzoek aangaf en dat heeft geleid tot extra maatregelen en kosten.

Hoe diep kunnen we graven voor archeologisch onderzoek?

Het archeologisch onderzoek, een verplichte kostenpost voor de bouwer, kende het probleem van de gewenste ontgravingdiepte. Het uitgangspunt van de gemeente was twee meter diep ontgraven. Echter, meer dan een meter ontgraven gaf een fors risico in de stabiliteit van de naastliggende bebouwing. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de parochie, dus verdere ontgraving werd stopgezet. Veel overleg was noodzakelijk. De gemeente wilde doorgaan en verzocht de parochie om een extern advies inzake de ontgravingdiepte. Het is uiteindelijk bij een meter diep gebleven gelet op de risico's, maar dit heeft wel een forse uitloop in tijd en kosten met zich meegebracht.

Is het verantwoord om de voorgevel te behouden?

Op aandringen van de gemeente en als voorwaarde voor het verlenen van de vergunningen, moest de oude kopgevel aan de zijde van de Dorpsstraat behouden blijven. Een onderheide staalconstructie was noodzakelijk om de kopgevel tijdens de bouw te borgen.Toen echter het achterliggende deel van het parochiehuis was gesloopt werd ons vermoeden al snel duidelijk. De binnenzijde van de kopgevel werd zichtbaar en bleek volledig instabiel te zijn. De kopgevel zou een blijvend risico vormen als deze onderdeel werd van de nieuwe voorgevel. Na visuele inspectie moest ook de gemeente erkennen dat deze niet meer houdbaar was. De tijdelijke maatregelen zijn dus overbodig geweest, het ontwerp moest worden aangepast en dat zijn allemaal zaken die de parochie veel extra tijd en geld kosten. In de nieuwe voorgevel proberen we natuurlijk wel zo veel mogelijk het karakter van de oude gevel terug te brengen.

Hoe bereiken we de werkplaats?

En dan was er nog de brug aan de Oxfordstraat. Die bleek, na de sloop van de Nicolaasschool, toch niet zo veel meer aan te kunnen volgens de gemeente. Dus mochten we die plots niet meer gebruiken en waren we genoodzaakt een tijdelijke werkweg aan te leggen achter de begraafplaats langs.

We gaan gestaag verder

Ondanks al deze tegenslag gaan we natuurlijk gewoon verder. Natuurlijk hebben we in de begroting rekening gehouden met onvoorziene zaken, maar dat we bij de start al zo veel problemen hebben moeten ervaren, hadden we niet gedacht. Het neemt niet weg dat wij nu zover gevorderd zijn, dat met het heiwerk kan worden begonnen. En als dat achter de rug is gaat de echte bouw van start en dat gaat heel snel een mooi nieuw centrum opleveren.