Nieuwbouw Parochieel Centrum, het bouwtraject

Wat er aan vooraf ging
16 september 2013

Acht jaar voorbereiding

Een lange periode van voorbereiding, ca. acht jaar, ging vooraf aan de bouw van het nieuwe Parochieel Centrum aan de Dorpsstraat 18 / Nicolaasplein 2. In 2005 zijn de eerste stappen gezet met een eerste oriëntatie op de mogelijkheden voor de bouw. In dat jaar werd de architect van het kerkgebouw de Tabor, DE architecten uit Delft, benaderd om mee te denken over de realisatie van een multifunctioneel gebouw dat plaats kan bieden aan groot scala van activiteiten: een nieuw Parochieel Centrum. Dit centrum zou komen in de plaats van het huidige Parochiehuis 'De gouden Leeuw', dat qua bouwkundige staat niet meer gerenoveerd zou worden. Een heel traject van behoefte-inventarisatie bij gebruikers ging van start en zo ontstond het ontwerp. Gaandeweg kwamen er steeds weer nieuwe ontwikkelingen, waardoor het lastig leek om te gaan bouwen. Door de financiële crisis is het ontwerp versoberd en werd er zelfs overwogen om gefaseerd te gaan bouwen. De gemeente veranderde ook haar bestemmingsplannen rond het Nicolaasplein verschillende keren en uiteindelijk kreeg deze interesse in een doorgang door het Pastoresbos. Inmiddels was er in de vette jaren (van vóór de kredietcrisis van 2008) een pot gespaard en met de verkoop van grond aan de gemeente in 2013, kon ineens een flinke stap voorwaarts worden gezet: we gingen bouwen!

Op 30 augustus 2013: aanbesteding nieuwbouw Parochieel Centrum!

Op 30 augustus 2013 is de aanbesteding gehouden voor de bouw van het nieuwe Parochieel Centrum. Aan de hand van bestek en tekeningen hebben vijf aannemingsbedrijven een prijsaanbieding gedaan. De aanbesteding is voor de parochie naar tevredenheid verlopen. Toen de machtiging van het Bisdom binnen kwam, kon de opdracht worden verstrekt aan du Prie bouwbedrijf uit Leiden, waarna met de aannemer de planning werd opgesteld. Zodra de sloopdatum was vastgesteld zijn omwonenden en alle betrokkenen geïnformeerd. Met deze opdracht werd een lange periode van voorbereiding afgesloten.

Lees verder over het bouwtraject:

  1 april 2013                   1e fase - Sloop Parochiehuis 
25 juni 2014                    2e fase - Heien en de bouw in de versnelling
15 september 2014          3e fase - De oplevering is in zicht
14 oktober 2014              4e fase - Opgeleverd en nu inrichten