Pastor Van Vliet uitgevallen

Persbericht


Helaas moeten wij meedelen dat Pastor van Vliet zijn werkzaamheden in de H.Nicolaasparochie en als docent van de Fontys Hogeschool met ingang van 11 november 2016 voor de komende tijd heeft moeten neerleggen. Al langere tijd kampt hij met ernstige vermoeidheidsklachten. Door langdurige overbelasting is Pastor van Vliet momenteel niet meer in staat om volledig invulling te geven aan zijn ambt. In overleg met Pastoor van der Bie zal hij wel, onder voorbehoud, de doordeweekse vieringen op donderdag en vrijdag blijven doen.

Minder eucharistievieringen

Het Pastorale Team heeft uiteraard gekeken naar de consequenties van het tijdelijk uitvallen van Pastor van Vliet. Het team is al jaren structureel onderbezet en door het uitvallen van een van de leden heeft dat een enorme impact op de werkzaamheden. Er is nog slechts één priester beschikbaar voor heel Zoetermeer en de beide andere leden van het PT hebben een parttime aanstelling. Met name in het weekendrooster wordt opnieuw gekeken naar wat wel en niet mogelijk is. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de wijkkerken.

Ook wordt kritisch gekeken naar de catechese en het project Eerste Heilige Communie, dat binnenkort van start gaat, waarvoor Pastor van Vliet verantwoordelijk is. Bezien wordt hoe dat (gedeeltelijk) kan worden overgenomen door andere teamleden.

Het moge duidelijk zijn dat niemand het takenpakket van Pastor van Vliet volledig kan overnemen. Er zullen in de komende tijd meer Woord- en Communievieringen plaatsvinden en soms zullen vieringen uitvallen. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Verzoek om assistentie

Vanzelfsprekend hebben wij contact gehad met het Bisdom Rotterdam en verzocht om assistentie tijdens de afwezigheid van Pastor van Vliet. Gezien de schaarste aan pastorale beroepskrachten is dat vooralsnog niet toegezegd.

Wij bidden om spoedig herstel van Pastor van Vliet. Dat God hem de kracht mag geven om met een nieuw elan en inspiratie weer in onze parochie werkzaam te zijn. Ook bidden wij om zegen over de gehele Parochie en de leden van het Pastorale Team in deze moeilijke periode.

Sterkte wensen?

Als u Pastor van Vliet sterkte en Gods zegen wilt toewensen dan kunt u dat doen via een kaartje naar het parochiebureau.

Het Pastoraal Team en Parochiebestuur

pastor Van Vliet2.JPG